Sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului, instituită pentru a fi celebrată de întreaga Biserică Catolică de către Papa Urban al IV-lea în anul 1264, este în primul rând o sărbătoare a bucuriei prilejuite de prezenţa reală şi concretă a lui Isus din Sf. Euharistie în mijlocul poporului credincios.

 

Solemnitatea acestei sărbători a fost trăită în toate parohiile catolice de pe cuprinsul Moldovei, prin Sf. Liturghie şi apoi procesiunea publică  cu Sf. Sacrament, precum şi proclamarea textelor euharistice din cele patru Evanghelii, momente de reflexie, cântări de imnuri euharistice, dintre care de departe se detaşează prin profunzimea mesajului imnul Adoro te devote (Te ador cu evlavie) al sf. Toma de Aquino în cinstea Sf. Sacrament al altarului.

 

La Chişinău deşi în zi lucrătoare, bunii creştini au lăsat celelalte preocupări, pentru a mărturisi prin prezenţa lor evlavioasă, credinţa şi devotamentul lor faţă de Isus ascuns în Taina Euharistiei. La Sf. Liturghie principală celebrată de Preasfinţitul Anton, au participat şi preoţii din celelalte parohii din Chişinău, iar cuvântul de învăţătură al Episcopului a detaliat argumentele teologice ale prezenţei reale a Mântuitorului în Sacramentul Euharistic.

 

Laudă şi preamărire în orice moment,

Preasfântului şi Dumnezeiescului Sacrament!