Sâmbătă, 7 septembrie, a fost o zi aflată sub semnul rugăciunii pentru pace în Siria şi în întreg Orientul Apropiat. Păstorul Diecezei de Chişinău, dorind ca şi enoriaşii şi preoţii diecezei noastre să fie în comuniune cu Sfântul Părinte Papa Francisc şi cu întreaga lume catolică, a decretat această zi una de post, abstinenţă şi rugăciune. Şi în catedrala din Chişinău, începând cu ora 18.00, a avut loc o oră de rugăciune pentru pace, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni către Isus, Principele păcii, şi către sfânta Fecioară Maria, Regina păcii. Ora de rugăciune a început cu invocarea Duhului Sfânt, Duh al păcii, prin imnul „Veni, Creator Spiritus”, după care comunitatea prezentă, alături de episcopul Anton Coşa, a invocat-o pe Maica Domnului să mijlocească pacea pentru Siria şi pentru Orientul Apropiat prin meditarea misterelor de bucurie ale Rozariului. Au urmat apoi câteva momente de adoraţie euharistică, în timpul căreia, la picioarele lui Isus din preasfântul Sacrament, au fost înălţate rugăciuni pentru unul din cele mai preţioase daruri ale sale – pacea, acesta fiind darul lui Isus făcut apostolilor în seara învierii, când le-a spus: „Pace vouă” (In 20,19). Înainte de binecuvântare, a fost rostită rugăciunea pentru pace a fericitului Ioan al XXIII-lea, pe care o redăm mai jos. După binecuvântarea cu preasfântul Sacrament, PS Anton Coşa a mulţumit tuturor celor prezenţi că au găsit timp şi disponibilitate pentru a se uni în rugăciune cu întreaga Biserică în implorarea darului păcii pentru Siria şi pentru întreg Orientul Apropiat.

Îi îndemnăm pe credincioşii Diecezei de Chişinău şi pe toţi oamenii de bunăvoinţă, care ştiu să preţuiască pacea, să continue a se ruga pentru acest dar minunat al Domnului, atât de necesar în zilele noaste.

Isuse, Principe al păcii, dă-ne nouă pacea!

Sfântă Fecioară Maria, Regina păcii, roagă-te pentru noi!

 

 

Rugăciunea fericitului Ioan al XXIII-lea

Principe al păcii, Isuse înviat, priveşte cu bunăvoinţă la întreaga omenire. Doar de la tine ea aşteaptă ajutorul şi mângâierea în nevoile ei. Ca şi în zilele vieţii tale pământeşti, tu întotdeauna te-ai arătat binevoitor faţă de cei mici, umili şi îndureraţi. Fă ca toţi să te invoce şi să te găsească, pentru a fi părtaşi la viaţa, adevărul şi calea ta. Dă-ne nouă pacea ta, o, Miel jertfit pentru mântuirea noastră: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea! Îndepărtează din inimile oamenilor tot ceea ce poate pune în pericol pacea şi ancorează-le în adevăr, dreptate şi iubirea faţă de fraţii lor. Luminează-i pe conducătorii popoarelor, pentru ca, alături de grija dreaptă pentru bunăstarea fraţilor lor, să garanteze şi să apere marele tezaur al păcii; aprinde în toţi voinţa de a depăşi barierele care divid, de a consolida legăturile iubirii reciproce, de a fi gata să înţeleagă, să compătimească, să ierte, pentru ca popoarele să se unească în numele tău şi pentru ca în inimi, în familii, în lume să triumfe pacea, pacea ta!