Cea de-a XI-a întâlnire a Preşedinţilor Conferinţelor Episcopale din Europa de Sud-Est care a avut loc la Nicosia, şi despre care am relatat pe larg în titlurile precedente a avut ca temă centrală Tinerii: "Înrădăcinaţi în Cristos. Tari în credinţă. Pastoraţia tinerilor în sud-estul Europei". La sfârşitul reuniunii, episcopii au ţinut să transmită un mesaj de speranţă tinerilor din această parte a Europei. Iată-l:

 

 

 

Vrem să vă încurajăm

 

Dragi tineri catolici, chiar dacă sunteţi minoritari în ţările voastre, să nu vă descurajaţi! Sunteţi în comuniune cu milioane de tineri catolici din toată lumea. Ziua Mondială a Tinerilor de la Madrid, la care unii dintre voi vă pregătiţi să participaţi, va constitui o puternică ocazie de încurajare pentru voi toţi. Nu sunteţi singuri când credeţi şi speraţi în Cristos. O imensă maree de tineri speră în Cristos, îl iubeşte pe Cristos şi se încrede în Cristos.

 

 

Cunoaştem dificultăţile voastre.

 

Dificultăţile unei familii distruse, dificultăţi în a găsi un loc de muncă stabil, dificultăţi care derivă din «eclipsa simţului lui Dumnezeu» în societăţile în care sunteţi chemaţi să trăiţi, dificultăţi din cauza exemplului rău dat de unii adulţi. Pentru mulţi dintre voi sunt dificultăţi care derivă din faptul că trăiţi într-o societate care timp de decenii a fost dominată de ideologii totalitare şi de ateismul practic şi teoretic care încă înveninează sufletele...

Ne încredem în voi

Dincolo de aceste dificultăţi, avem o imensă încredere în voi, în generozitatea voastră înnăscută, în refuzul vostru de a vă adecva în mod pasiv la moda timpurilor, în sensibilitatea voastră pentru suferinţa celuilalt, în simţul vostru de dreptate, pentru căutarea păcii, în setea pentru adevăr care vă caracterizează. Ne este cunoscută voinţa voastră de interioritate şi de tăcere care se exprimă în rugăciunea prelungită. Toate acestea, dacă sunt puse în valoare, pot reprezenta o forţă imensă de reînnoire a comunităţilor noastre. Voi puteţi deveni drojdia care dă aromă comunităţilor obosite şi care uneori nu mai sunt motivate.

Creaţi legături, creaţi poduri

Voi trăiţi în societăţi multi-culturale, multi-religioase şi multi-etnice. Sunteţi chemaţi să daţi mărturie despre invitaţia adresată de Cristos de a răspândi dragostea pentru toţi oamenii, dincolo de orice religie şi de orice ideologie. Noi ştim că pentru creştin: «Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus» (Gal 3,28). Sunteţi chemaţi să iertaţi cele suferite de părinţii voştri, să depăşiţi cu tandreţea lui Cristos situaţiile tragice care au marcat trecutul. Sunteţi chemaţi să realizaţi ceea ce, uneori, nu a reuşit să facă generaţia care v-a precedat: dialogul fratern cu cei de o vârstă cu voi chiar de religie diferită sau aparţinând unei alte confesiuni creştini: colaborarea pentru dreptate şi pace. Astăzi voi aveţi mai mult ca ieri capacitatea de a înţelege raţiunile celorlalţi. Astfel, mărturia voastră de creştini va deveni şi angajamentul vostru misionar într-o societate unde violenţa şi ura par să caracterizeze timpul nostru.

«Rămâneţi înrădăcinaţi şi fundamentaţi în Cristos, tari în credinţă»

Tema centrala a ZMT de la Madrid constituie şi pentru noi, păstorii voştri, o invitaţie care ne obliga: «Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în Cristos» înseamnă a vă fundamenta toată viaţa voastră pe persoana lui Cristos. Este vorba de totalitatea vieţii şi nu de parţialitatea experienţelor noastre; este vorba de adevărate fundamente pe care se bazează toată viaţa omului; este o viziune, o alegere, o atitudine, un proiect de viaţă; un mod de a trăi. Cel botezat este chemat să vadă în botezul său un semn al apartenenţei la însăşi persoana lui Cristos. Aici se trăieşte întâlnirea cu Cristos-tânăr care îi cheamă pe tineri să-l urmeze şi să devină discipolii său şi profeţi ai evangheliei sale în lumea de astăzi.

Fie ca Fecioara, Theotokos, sfinţii apostoli fondatori ai acestei Biserici din Cipru, Paul şi Barnaba şi Sfântul Maron, părintele Bisericii Maronite, să vă ocrotească şi să mijlocească pentru toţi tinerii ".