EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ CHIŞINĂU

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2011

Comunicat de presă

despre litigiul dintre Guvernul RM şi Episcopia Romano-Catolică Chişinău

privind restituirea şi revendicarea dreptului de proprietate asupra bunurilor bisericeşti

 

În perioada sovietică locaşurile sfinte şi alte bunuri imobile ale Bisericii Romano-Catolice din Moldova au fost fie expropriate, fie confiscate şi trecute în proprietate Statului. După proclamarea Independenţei şi Suveranităţii Republicii Moldova, Biserica Romano-Catolică s-a adresat în repetate rânduri autorităţilor, revendicând dreptul de proprietate asupra bunurilor bisericeşti ce i-au fost luate. Însă până în prezent, Statul nu a manifestat o atitudine pozitivă în soluţionarea problemei în cauză.

Într-o ţară cu adevărat democratică, dreptul la restituirea proprietăţilor bisericeşti, lăcaşelor de cult şi altor bunuri expropriate nu poate fi doar o valoare declarativă; acest proces trebuie să fie asigurat în mod practic şi în conformitate cu cadrul legal adaptat timpurilor şi adevărului istoric. Practica anumitor ţări în care litigii privind restituirea bunurilor bisericeşti au fost soluţionate în mod pozitiv, inclusiv şi  cele câteva cazuri existente în Republica Moldova, dovedeşte faptul că acolo unde există bună intenţie şi perseverenţă Statul şi Biserica, fiecare păstrându-şi competenţele ce-i revin, pot depăşi urmările trecutului dureros şi prin restabilirea adevărului istoric pot contribui la vindecarea rănilor trecutului.

În cei 20 de ani de la proclamarea Independenţei ţării noastre, Statul moldav a restituit deja Bisericii Ortodoxe din Moldova mai multe locaşuri sfinte, lucru care ne-a îmbucurat nespus de mult. În acest proces de restituire, deseori anevoios, s-a aplicat atât principiul adevărului istoric, dar tot la fel de important au fost şi considerente precum insistenţa ierarhilor bisericeşti şi a credincioşilor, voinţa politică a autorităţilor, precum şi ajustarea corespunzătoare a normelor legale.

 

Întrucât la cererile repetate ale Episcopiei Romano Catolice de Chişinău, autorităţile de stat nu au iniţiat nici un proces de audieri şi negocieri concrete cu privire la doleanţele noastre, dar au încercat mereu să tergiverseze lucrurile prin fel şi fel metode,  în conformitate cu prevederile Codul Dreptului Canonic al Bisericii Romano - Catolice cu privire la apărarea dreptului legitim la proprietate, precum şi din necesitatea restabilirii adevărului istoric şi a restituirii bunurilor aflate cândva în proprietatea Bisericii, Episcopia Romano-Catolică Chişinău a chemat Guvernul RM în judecată şi va continua procedura până la rezolvarea cazului.

 

Str. Mitropolit Dosoftei, 85; 2012 – Chişinău, Republica Moldova; Tel: (00373-22)  22 34 70;  Fax:  22 52 10;

e-mail: episcopia@starnet.md; website: www.catolicmold.md