Decanii au avut sarcina de a raporta adunării Consiliului Pastoral Diecezan ceea ce s-a discutat cu parohii din decanate, răspunzând anumitor întrebări concrete.
 
În special, parohii au fost chemați să reflecteze asupra prezenței și disponibilității laicilor în viața parohiilor. S-a ridicat, de asemenea, întrebarea cu privire la ce tip de angajament să le propunem laicilor: activități practice, celebrări liturgice sau colaborări pastorale, până la slujirea de catehist, propusă recent de Papa Francisc. De asemenea, a fost evaluat în ce măsură laicii sunt instruiți să participe activ la Consiliul pastoral parohial sau la Consiliul pentru probleme economice.
 
Tema relației dintre cler și laici nu a fost trecută cu vederea, precum și riscul unui exces de clericalism care împiedică laicii să crească în viața comunității.
 
Ulterior, cei trei decani, Pr. Mihai Balan, Pr. Stanislav Obreja și Pr. Tadeusz Magierowski, grație disponibilității și angajamentului lor, au prezentat considerațiile preoților. Cu siguranță, laicii participă la viața parohiei în diferite moduri și atunci când sunt rugați de către paroh. Participarea la consilii este un angajament diferit, care necesită pregătire, deci este mai complexă, dar este cu siguranță o cale care, luând timp, poate fi întreprinsă.
 
Relația dintre paroh și laici este importantă și, mai presus de toate, dorința reciprocă de a merge împreună, ținând cont întotdeauna de diversitatea contextelor parohiale.
 
Este importantă pregătirea spirituală, care rămâne calea cea mai importantă și formativă pentru laici, care trebuie să devină conștienți că disponibilitatea pentru viața pastorală a parohiei este o acțiune voluntară.
 
Conceptul de concretitate a acestei căi a fost adesea reamintit, pentru a nu rula în programe care riscă să rămână doar pe hârtie.
 
Dificultățile sunt reale și trebuie luate în considerare, dar în orice caz trebuie să mergem și să facem alegeri care vizează o colaborare din ce în ce mai mare a laicilor în viața parohiei.
 
C. L.