Consiliul Pastoral Diecezan a avut, de asemenea, și etapa lucrului în grupuri.
 
Primul grup, coordonat de Elena Ajder, s-a ocupat de următoarea temă: O nouă gestiune contabilă a parohiei, figura laicului contabil și funcția sa. Relația cu economul diecezan.
 
Al doilea grup, coordonat de Pr. Sergio Bergamin, s-a ocupat de tema: Ce funcția îndeplinește CPP în parohie, ce rol trebui să-și asume laicii și cum trebuie aleși, care pot fi dificultățile sau oportunitățile CPP?
 
Iar al treilea grup, coordonat de Mons. Cesare Lodeserto, a analizat subiectul: Pre-sinodul în dieceză. Cum trebuie să fie organizată participarea credincioșilor la consultări?
 
Lucrul în grupuri a reprezentat un moment foarte important în organizarea întâlnirii, mai ales pentru că a permis laicilor, preoților și persoanelor consacrate să se poată exprima.
 
Cu siguranță au fost evidențiate problemele și dificultățile, iar temele, în special economia parohială și pastorația parohială, sunt fundamentale și reprezintă cele mai importante momente din viața comunității.
 
Ulterior, dna Elena Ajder a prezentat noile reguli în gestionarea economică a parohiei și modul în care știrile sunt importante pentru creșterea parohiei. Mai presus de toate, s-a discutat despre figura contabilului laic și despre necesitatea unei contabilități tot mai exacte.
 
Pr. Sergio Bergamin a abordat în grupul său valoarea Consiliului pastoral parohial și participarea laicilor. Preoții prezenți, deși i-au recunoscut valoarea, au evidențiat necesitatea de a avea timp pentru a atinge un obiectiv atât de important. Vor exista întotdeauna dificultăți, dar există certitudinea că este o cale care trebuie întreprinsă și urmărită.
 
În cadrul celui de-al treilea grup, Mons. Cesare Lodeserto a prezentat pre-sinodul care va începe în dieceză la 17 octombrie. Discuția s-a concentrat mai presus de toate asupra modului de implicare a comunităților parohiale, deoarece, conform dorinței Papei Francisc, va avea loc o consultare care va implica tot poporul lui Dumnezeu.
 
Lucrul în grupuri i-a văzut implicați pe toți participanții, iar la final coordonatorii au prezentat adunării rezultatele discuțiilor.

C. L.