În cadrul Consiliului pastoral diecezan, Mons. Cesare Lodeserto a prezentat punctele fundamentale ale noului plan pastoral pentru anul 2021-2022, concentrându-se pe „prezența laicilor în viața parohiei” și luând în considerarea două elemente fundamentale: instruire și participare directă.
 
Vicarul general a continuat meditația episcopului și, mai presus de toate, unele aspecte, precum cea a necesității unei reforme și a unei convertiri a parohiei în activitățile pastorale.
 
Ulterior, Mons. Cesare Lodeserto a subliniat că „întâlnirea este în continuitate cu planul pastoral deja împărtășit în noiembrie anul trecut cu preoții și persoanele consacrate, reflectând asupra indicațiilor privind convertirea pastorală a comunității parohiale în cadrul misiunii de evanghelizare a Bisericii”.
 
În rezumat, planul pastoral prevede că fiecare comunitate „își întocmește propriul program pastoral pentru formarea și împuternicirea laicilor în viața parohiei, cu indicarea conținutului, obiectivelor, timpilor de aplicare și textelor de referință”. De asemenea, reamintește necesitatea „de a face participarea laicilor la consiliile pastorale parohiale (CPP) și consiliile pentru probleme economice (CPPE) mai autentică și concretă, de asemenea, prin instruire specifică cu privire la rolurile și responsabilitățile care trebuie asumate”. Va fi importantă organizarea evenimentelor împărtășite între laici în decanate, pentru care decanii sunt rugați să organizeze momente de formare în rândul laicilor din diferite parohii, tot prin adunarea consiliilor pastorale parohiale.
 
CPP și CPPE sunt obiectivele pentru ca fiecare trebuie parohie să aibă un grup de laici instruiți și capabili să fie un bun subiect pastoral alături de paroh. Apare necesitatea de a merge dincolo de o colaborare simplă și binevoitoare, și de a avea o prezență laică care devine și ministerială în viața parohiei.

C. L.