La 25 noiembrie va avea loc întâlnirea tradițională de toamnă a prezbiteriului Diecezei de Chișinău, la care va continua discuția începută deja în august. Tema va fi „convertirea pastorală”, așa cum a cerut Congregația pentru Cler prin documentul publicat în luna iulie, motiv pentru care se va reflecta asupra identității preotului în Moldova și asupra organizării pastorale a parohiei.

Din cauza pandemiei, întâlnirea va avea loc pe platforma zoom, începând cu ora 9.30, iar lucrările vor dura pe parcursul întregii dimineți.

Lucrările vor fi deschise de Mons. Anton Coșa, cu o reflecție asupra perioadei Adventului. Aceasta va fi urmată de intervenția Mons. Cesare Lodeserto, care va prezenta, împreună cu alți preoți, textul de studiu care a fost pregătit pentru această întâlnire și care va fi, de asemenea, calea de reflecție pe parcursul întregului an pastoral.

În vederea pregătirii întâlnirii diecezane, preoților le-a fost trimisă o fișă de reflecție, cu câteva întrebări, ale căror răspunsuri vor fi reluate în dialogul comun.

„Cred că este important – a spus Episcopul – faptul că aceste întâlniri preoțești, în ciuda distanțării care reprezintă un motiv de suferință pentru mine și pentru toată lumea, sunt o oportunitate de împărtășire și reflecție și eu întotdeauna acord o mare atenție importanței alegerilor concrete. Sunt întotdeauna foarte recunoscător întregului prezbiteriu pentru angajamentul lor pastoral în slujba comunităților și cred că a ne întâlni împreună pentru a reflecta ne permite să dezvoltăm noi experiențe”.

Episcopul a continuat: „Conceptul amintit de «convertire pastorală» a îndemnat la necesitatea întocmirii unui instrumentum laboris util pentru fiecare preot, pentru a desfășura o slujire din ce în ce mai autentică și concretă în cadrul parohiei, pe lângă normele canonice, care răspunde mai ales nevoilor pastorale”.

C.L.