Episcopul de Chișinău, PS Anton Coșa, a numit astăzi, 17 noiembrie 2022, la finalul cursului de formare permanentă a clerului, noii decani ai celor trei decanate ale diecezei, indicați de întregul cler prin vot secret.
 
Pr. Mihai Balan îșicontinuă slujirea în calitate de decan al Decanatului de Centru. Decan de Nord a devenit Pr. Vasili Cohanovschi, care îi succede Pr. Stanislav Obreja. Pr. Marcin Janus devine decan de Transnistria, urmându-i Pr. Tadeusz Magierowski.
 
Toți preoții au salutat instalarea celor trei decani, care vor fi un punct de referință pentru clerul din regiunile lor pastorale.
 
Decanii au un rol important în dieceză, în special pentru a promova o mai bună acțiune pastorală între parohii, pentru a se asigura că în absența parohilor nu lipsește asistența spirituală și celebrarea sfintelor Liturghii.
 
Numirea se face pentru o perioadă determinată, episcopul indicând prin decret când va începe și când se va încheia slujirea.
 
Misiunea decanului este, de asemenea, de a încuraja fraternitatea între preoți, de a promova inițiative prin care preoții să se întâlnească pentru a discuta probleme pastorale sau orice altceva care poate veni din partea episcopului.

Le dorim celor trei noi decani numiți mult succes în activitatea lor spre binele poporului lui Dumnezeu din Dieceza de Chișinău.

C. L.