Întâlnirea preoților din Decanatul de Centru
 
Preoții din Decanatul de Centru, s-au întâlnit la 19 octombrie 2021, sub coordonarea Pr. Mihai Balan, pentru a începe drumul sinodal, în prezența vicarului general, Mons. Cesare Lodeserto.
 
După cuvântul de introducerea al decanului, Mons. Cesare Lodeserto, care îndeplinește și funcția de referent sinodal în numele episcopului, a prezentat pe scurt Documentul pregătitor al Sinodului și Scrisoarea pastorală a PS Anton Coșa.
 
Au urmat intervențiile preoților, care au împărtășit importanța drumului sinodal pentru dieceză și mai ales pentru a realiza o implicare mai mare a laicilor, în ciuda inevitabilelor dificultăți și incertitudini. Speranța împărtășită este aceea a unei concretități tot mai mari.
 
La sfârșitul întâlnirii a luat cuvântul episcopul de Chișinău, care a amintit cât de important este în acest moment asumarea unui stil sinodal de dialog în cadrul comunității ecleziale și mai presus de toate importanța de ști să-l ascultăm pe Duhul Sfânt.
 
Episcopul a prezentat preoților delegația Diecezei de Dresden-Meissen, prezidată de episcopul Heinrich Timmerevers, care a venit la Chișinău pentru a vizita Biserica din Moldova și pentru a se întâlni cu clerul. Delegația mai este alcătuită din vicarul general și alți doi preoți, precum și un traducător.
 
Preoții care slujesc în dieceza noastră au fost prezentați personal delegației germane și împreună a fost împărtășit un moment de prietenie, organizat la Centrul „Fides”.
 
Întâlnirile decanale și vizita delegației germane în dieceză vor continua și în zilele următoare.

C. L.