Marți, 22 iunie 2021, a avut loc Consiliul Pastoral Diecezan, prezidat de episcopul Anton Coșa, cu participarea preoților, persoanelor consacrate și reprezentanților laicilor care activează în parohii. Este prima întâlnire care a avut loc personal, după o lungă perioadă de întâlniri organizate online din cauza pandemiei.
 
Episcopul a început întâlnirea cu o reflecție care a reamintit angajamentul tuturor față de o reformă autentică a vieții ecleziale și a convertirii pastorale, definind acest pasaj drept o „necesitate” și chemând laicii și preoții să-și asume responsabilitățile pe această cale concretă de schimbare.
 
A urmat intervenția Mons. Cesare Lodeserto, care a prezentat punctele fundamentale ale programului pastoral: formarea și responsabilizarea laicilor în viața parohiei. A fost reamintită importanța punerii în aplicare a prevederilor pentru consiliile pastorale parohiale și consiliile parohiale pentru probleme economice, destinate colaborării între preoți și laici. 
 
Cei trei decani au prezentat apoi ceea ce s-a discutat cu preoții în cadrul întâlnirilor pe care le-au organizat în decanate și au răspuns la următoarele întrebări: În ce măsură laicii parohiilor noastre sunt disponibili? Unele parohii organizează momente de formare, însă acestea nu sunt oare îndreptate doar spre creșterea spirituală personală sau promovează un laicat implicat în viața parohiei? Ce tip de implicare le propunem laicilor? Activități practice, servicii liturgice sau colaborări pastorale? Laicii sunt formați pentru a participa activ în Consiliul Pastoral Parohial sau în Consiliul pentru Probleme Economice, sau este necesară organizarea unei formări specifice pentru ei? Suntem noi, preoții, disponibili să le cedăm responsabilități sau preferăm să păstrăm pentru noi gestionarea tuturor lucrurilor? Papa a instituit slujirea catehetului, iar dieceza noastră nu are încă niciun slujitor instituit, cu excepția celor care se pregătesc să primească diaconatul permanent. Este posibil de gândit ca vreun laic să asume slujirea catehetului? Este aceasta una dintre nevoile diecezei? Dacă da, ce formare și calitate a vieții trebuie să aibă un aspirant la slujirea catehetului? După cum s-a discutat deja în trecut, care sunt motivele care au împiedicat Academia Teologică deschisă de dieceză să continue parcursul formativ? Probleme organizatorice? Lipsa de timp? Lipsa laicilor disponibili pentru formare?
 
După pauză, a început lucrul în grup, împărțit pe subiecte:
 
Grupul 1 – Tema: O nouă gestiune contabilă a parohiei, figura laicului contabil și funcția sa. Relația cu economul diecezan (coordonator: Elena Ajder).
 
Grupul 2 – Tema: Ce funcția îndeplinește CPP în parohie, ce rol trebui să-și asume laicii și cum trebuie aleși, care pot fi dificultățile sau oportunitățile CPP? (coordonator: Pr. Sergio Bergamin).
 
Grupul 3 – Tema: Pre-sinodul în dieceză. Cum trebuie să fie organizată participarea credincioșilor la consultări? (coordonator: Mons. Cesare Lodeserto).
 
Ceea ce a fost discutat în cadrul grupurilor a fost prezentat în etapa finală a Consiliului și, cu siguranță, sunt indicații importante care pot fi luate ca referință pentru o implementare concretă a programului pastoral.
 
Consiliul a încheiat cu discursul final al episcopului.

C. L.

Link galerie foto