Marți, 15 iunie, PS Anton Coșa a prezidat ședința Consiliul Prezbiteral pentru a discuta unele probleme referitoare la viața diecezei și, în special, cu privire la unele decizii care trebuie luate și în legătură cu care episcopul intenționa să consulte această parte reprezentativă a clerului.
 
De fapt, Consiliul Prezbiteral are sarcina de „a-l ajuta pe Episcop în conducerea diecezei, conform dreptului, ca să fie promovat în cel mai înalt grad binele pastoral al porțiunii poporului lui Dumnezeu încredințat Episcopului”, conform indicațiilor din Codul de drept Canonic.
 
Codul clarifică, de asemenea, că „Consiliul Prezbiteral are numai vot consultativ; Episcopul diecezan să-l audieze în chestiunile de importanță majoră, însă de consimțământul lui are nevoie numai în cazurile stabilite în mod expres de drept”.
 
În Dieceza de Chișinău membri ai Consiliului Prezbiterial sunt: Mons. Cesare Lodeserto, Pr. Jacek Puć, Pr. Piotr Kuszman, Pr. Mihail Balan, Pr. Ruslan Pogrebnîi, Pr. Vasili Cohanovschi, Pr. dr. Petru Ciobanu și Pr. Stanislav Obreja.
 
Ședința a început la ora 10.00, pe platforma Zoom, întrucât un comportament prudent este încă necesar în timpul ședințelor. Episcopul a început întâlnirea cu o rugăciune și o scurtă reflecție, invitând participanții să înțeleagă importanța convocării consiliului, ca un moment de creștere, mai presus de orice, a comuniunii preoțești.
 
A urmat prezentarea diferitelor subiecte care urmau a fi discutate, despre care membrii consiliului fuseseră deja informați odată cu convocarea care a inclus și ordinea de zi.
 
Subiectele au fost discutate, iar preoții și-au exprimat opiniile cu privire la temele propuse, ajutându-l astfel pe episcop să-și facă o imagine mai clară asupra situației și mai ales să cunoască opinia clerului.
 
Consiliul Prezbiteral s-a încheiat cu confirmarea convocării Consiliului pastoral diecezan, care va reuni clerul, persoanele consacrate și laicii, la 22 iunie, de această dată cu prezența fizică și nu de la distanță.

C. L.