În perioada 22-25 septembrie 2008, Preasfinţitul Anton Coşa a participat la Timişoara la sesiunea de toamnă a Conferinţei Episcopilor din România. Episcopul Coşa a participat ca invitat, alături de Nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, mons. Francisco-Javier Lozano Sebastián.

PS Coşa a declarat după întâlnire ca a fost oarecum surprins de similitudinea care există între problematica lingvistică a pastoraţiei în dieceza noastră şi dieceza de Timişoara, unde se desfăşoară în 7 limbi vorbite de diferitele comunităţi de credincioşi, cu toţii vorbind şi înţelegând totuşi o limbă comună, limba română, cea în care s-a celebrat şi Sf. Liturghie de deschidere a sesiunii, în domul din Timişoara. Diversitatea s-a făcut remarcată şi printre participanţii la sesiune. Au fost astfel, episcopi latini de origine germană, maghiară, română, dar şi greco-catolici sau armeană. Discuţiile au cuprins o gamă largă de subiecte, de la învăţământul superior teologic până la presa catolică comună sau relaţiile cu Biserica Ortodoxă, avându-se convingerea că porunca nouă a Mântuitorului - "Să vă iubiţi unul pe altul" - poate ajuta Bisericile noastre să depăşească orice dificultate în raporturile reciproce.

Episcopia de Chişinău este dieceză sufragană (supusă) direct Sf. Scaun şi membră a Consiliului Conferintelor Episcopale din Europa, de aceea episcopul Anton Coşa participă ca invitat la lucrările conferinţelor episcopale care prezintă similitudini ale problematicii pastorale sau lingvistice, aşa cum este Conferinţa episcopală română sau polonă.

În ziua de 24 septembrie, episcopii prezenţi la sesiune au participat la sărbătoarea Sfântului Gerard, patronul Diecezei de Timişoara, concelebrând sfânta Liturghie la Cenad.