Episcopul Anton Coșa va conferi slujirea de lector candidatului la diaconatul permanent, laicul Thomas Boyle, care de mai bine de un an urmează studiile de pregătire teologică necesare pentru a fi hirotonit diacon.
Celebrarea va avea loc duminică, 21 ianuarie, în Parohia „Sfântul Alois Scrosoppi” din Chișinău, comunitatea din care face parte și unde îndeplinește și slujirea liturgică duminicală, sub îndrumarea parohului, Pr. Mihai Balan, acesta din urmă fiind responsabil în dieceză de formarea diaconilor permanenți.
Etapa de conferire a slujirii de lector este prevăzută înainte de a ajunge la hirotonirea diaconală și precedă slujirea de acolit. Obiectivul fundamental al acestei slujiri este pregătirea temeinică pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu.
Atribuțiile lectorului instituit sunt clar indicate de documentele Bisericii: „Lectorul este instituit pentru misiunea, care îi este proprie, să proclame cuvântul lui Dumnezeu în adunarea liturgică. Prin urmare, la sfânta Liturghie și în alte acțiuni sacre, îi revine sarcina să proclame lecturile din Sfânta Scriptură (nu și Evanghelia); în absența psalmistului, să recite sau să cânte Psalmul responsorial; când nu este disponibil diaconul să citească intențiile rugăciunii universale; să dirijeze cântarea și să conducă participarea poporului credincios; să îi instruiască pe credincioși pentru a primi cu vrednicie sacramentele. De asemenea, el poate – dacă este necesar – să se ocupe de pregătirea celorlalți credincioși care, prin repartiție temporară, trebuie să citească Sfânta Scriptură în acțiunile liturgice. Pentru ca apoi să poată îndeplini aceste funcții cu mai multă demnitate și perfecțiune, să aibă grijă să mediteze cu asiduitate Sfânta Scriptură” (Ministera quaedam n. V).
În Dieceză există deja doi diaconi permanenți, hirotoniți de episcop la 8 decembrie 2022, alți doi fiind hirotoniți 
anterior, dintre care unul a decedat, iar celălalt este în prezent incardinat într-o dieceză din Franța. 
C.L.