În aceste zile, PS Anton Coșa participă la lucrările Conferinței Episcopale Române, discutând cu confrații săi episcopi din România subiectele aflate pe ordinea zilei.
 
Adunarea plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER) are loc de două ori pe an, în sesiune de primăvară și sesiune de toamnă. La Adunarea plenară participă episcopii membri ai Conferinței Episcopale Române și episcopi invitați permanenți – precum E.S. Nunțiul Apostolic în România și PS Anton Coșa, Episcop de Chișinău (Moldova) – sau ocazionali, în funcție de temele dezbătute în cadrul sesiunii.
 
Conferința episcopală este un prilej de a aprofunda anumite probleme particulare, de a împărtăși experiențele fiecărei dieceze în parte pe anumite teme de interes comun, de a lua decizii care să fie aplicate în mod comunitar în toate diecezele din România.
 
La această conferință, tema dominantă, și nici nu putea fi altfel, a fost aceea a războiului și a primii refugiaților. PS Anton Coșa a putut astfel să prezinte participanților ceea ce face Dieceza de Chișinău în acest domeniu specific al carității.
 
O altă temă împărtășită a fost cea a Sinodului în curs de desfășurare în etapa diecezană, care se va încheia la 15 august, urmând ca apoi să treacă la etapa națională.
 
Conferința a început la 2 mai și se va încheia sâmbătă, 8 mai.

C. L.