Duminică, 15 septembrie, a fost sărbătoare la Bender, comunitatea de aici sărbătorindu-şi hramul – Înălţarea Sfintei Cruci.

Enoriaşii parohiei Bender, în frunte cu părintele paroh Januś Marcin SCJ şi cu părintele vicar Vladimir Belokoni SCJ, s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor, la această frumoasă sărăbătoare, a episcopului de Chişinău, PS Anton Coşa, care a şi prezidat Sfânta Liturghie. De asemenea, au fost prezenţi Pr. Piotr Kuszman SCJ, decanul de Transnistria şi Pr. Roman Popravka, parohul comunităţii greco-catolice „Acoperământul Maicii Domnului” din Chişinău, care a şi ţinut cuvântul de învăţătură. Comunităţii din Bender li s-au alăturat şi credincioşi veniţi din alte comunităţi din Decanatul de Transnistria, din Tiraspol, Camenca, Ivanovca etc.

În predica sa, Pr. Roman a vorbit despre istoria acestei sărbători, despre crucea Domnului şi despre cum a fost găsită ea de către sfânta Elena. Esenţa predicii l-a reprezentat gândul despre valoarea salvifică a crucii, ea reprezentând pentru fiecare creştin scut şi apărare. După Sfânta Liturghie, participanţii la sărbătoarea hramului din Bender l-au adorat pe Isus Cristos, cel răstignit pe cruce, prezent în Euharistie.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească, la care toţi cei prezenţi au gustat din bucatele pregătite de către enoriaşii comunităţii din Bender. Tinerii parohiei au prezentat o scenetă, în centrul căreia s-a aflat întrebarea: „În ce constă sensul vieţii”. După mai multe încercări de a răspunde – în bani, mâncare, băutură etc. – tinerii au arătat că adevăratul sens al vieţii constă în a-l avea pe Isus drept Domn.