În acest an, PS Anton Coșa nu a lipsit nici de la hramul comunității din Petropavlovca, cu ocazia Solemnității Sfinților Apostoli Petru și Paul, celebrarea fiind amânată pentru duminică, 4 iulie.

Episcopul a fost întâmpinat de parohul comunității, Pr. Victor Pogrebnoi, și de credincioși, întotdeauna fericiți să-l întâlnească pe păstorul Bisericii Catolice din Moldova.

Comunitatea din Petropavlovca este filială a Parohiei Grigorăuca și constituie un grup de credincioși atașați de biserica lor mică, aceasta reprezentând pentru ei punctul de referință.

În cadrul predicii, PS Anton Coșa s-a concentrat pe figura lui Isus și pe întrebarea: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” Episcopul a continuat: „De-a lungul timpului multe au fost răspunsurile care au fost date la această întrebare. Unii au spus că Isus este Ioan Botezătorul, alții Ieremia, alții Ilie sau un altul dintre profeți (cf. Mt 16,14). Alții l-au numit pe Isus un nebun bun de legat (Mc 3,21), alții că e un instrument al diavolului (Mc 3,22) și blasfemator al numelui lui Dumnezeu (cf. Mt 26,65) și un instigator la revoltă (cf. Lc 23,5). S-au găsit și dintre aceia care să spună că Isus este „un mâncăcios și un băutor de vin, prieten cu vameșii și păcătoșii” (Mt 11,18). Și răspunsurile nu se opresc aici… Această întrebare ne-o adresează Isus și nouă și desigur va trebui să răspundem și noi, împreună cu Petru, că Isus este fiul lui Dumnezeu. Dar pentru a putea răspunde astfel se cuvine să fim și noi dintre persoanele apropiate de el”.

Calea credinței este o întâlnire continuă cu Isus și trăirea unei legături profunde cu el, de la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu până la darul Euharistiei. Fiecare creștin îl are pe Cristos drept punct de referință pe calea credinței, așa cum a fost și pentru apostolii Petru și Paul, care au găsit în Cristos puterea de a fi vestitori ai evangheliei, chiar până la martiriu.

„Comunitatea din Petropavlovca – a spus episcopul de Chișinău – este o realitate mică, dar întotdeauna plină de viață în manifestarea credinței, datorită și păstorilor care s-au succedat de-a lungul timpului, inclusiv  Pr. Victor, care păstorește această parohie de un an, și pe care au îndrumat-o și au evanghelizat-o”.

„Biserica catolică – a continuat PS Anton Coșa – este întotdeauna un punct de referință pentru comunitatea locală, deoarece există o deschidere constantă și generoasă”.

La sfârșitul liturghiei, Pr. Victor Pogrebnoi i-a mulțumit episcopului pentru prezența sa și pentru cuvântul de învățătură.

C. L.

Link galerie foto