Sâmbătă, 14 septembrie, comunitatea din Râşcani a fost în sărbătoare, celebrându-şi patronul ceresc, pe sfântul Francisc din Assisi, şi amintinudu-şi de evenimentul primirii stigmatelor, prin care Sărăcuţul din Assisi a devenit şi mai asemănător cu Domnul său şi al nostru, Isus Cristos.

Sărbătoarea a fost una de zile mari, la ea luând parte, alături de cei doi preoţi care slujesc comunitatea – Pr. Cristian Diacu şi Pr. Eduard Enăşcuţ –, păstorul Diecezei de Chişinău, PS Anton Coşa, preoţi din Dieceza de Chişinău şi mai mulţi oaspeţi din România, în frunte cu provincialul fraţilor minori conventuali, Pr. Emilian Cătălin OFMConv. Nu au lipsit nici pelerini veniţi din parohiile Decanatului de Nord, dar şi din alte parohii ale diecezei noastre.

Punctul central al sărbătorii l-a reprezentat Sfânta Liturghie, prezidată de episcopul Anton Coşa, alături de care au concelebrat toţi ceilalţi preoţi prezenţi la sărbătoarea hramului comunităţii din Râşcani. În predica sa, Pr. Vasili Cohanovschi a scos în evidenţă figura sfântului Francisc din Assisi şi ceea ce l-a făcut să se asemene tot mai mult cu Isus Cristos răstignit, spre finalul predicii indicând că ceea ce este specific Sărăcuţului din Assisi nu este nici sărăcia pe care a trăit-o, nici minunile pe care le-a înfăptuit, ci încrederea nestrămutată în Domnul. Sfânta Liturghie s-a încheiat cu adoraţia euharistică, în timpul căreia cei prezenţi l-au adorat pe Isus Cristos din sfânta Euharistie, atât de iubită de sfântul Francisc. După adoraţie, provincialul Emilian Cătălin a adus în dar comunităţii din Râşcani un trandafir, un nou membru în conventul comunităţii, pe fratele Ioan Salca.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească, la care au fost invitaţi toţi oaspeţii prezenţi la serbare.