În Catedrala „Providența Divină” din Chișinău a fost sărbătorit Hramul Diecezei de Chișinău, sub protecția Sfintei Fecioare Maria, Maica Bunului Sfat, printr-o sfântă Liturghie prezidată de episcopul Anton Coșa, cu participarea majorității preoților și persoanelor consecrate, venite din parohii cu această ocazie.
 
Această sărbătoare este unul dintre cele mai semnificative momente din viața Diecezei, pentru că celebrează unitatea Bisericii locale în jurul Episcopului și încrederea în devoțiunea față de Fecioara Maria, invocată ca Maică a Bunului Sfat.
 
În predica sa, Mons. Anton Coșa a afirmat importanța Catedralei ca centru al unității întregii Dieceze: „Catedrala noastră a devenit simbolul unității noastre cu Preasfânta Treime și a comuniunii dintre noi, cei care formăm poporul lui Dumnezeu din această Biserică locală. Privind la ea, intrând în ea, rugându-ne în ea, împărtășindu-ne în ea, spovedindu-ne aici, ne simțim cu adevărat „pietre vii, zidiți într-o casă spirituală..., ca să aducem jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos” (cf. 1Pt 2,5); aici simțim ce înseamnă ca Dumnezeu să fie cu noi, iar noi să fim poporul lui (cf. Ap 21,3). La fel cum evreul era cu adevărat evreu dacă se raporta la templul din Ierusalim, la fel și noi suntem cu adevărat creștini dacă suntem legați de biserică, mai ales de catedrală, „mama tuturor bisericilor din dieceză”. Și aici nu pot decât să mă bucur spunând că am văzut real această legătură atunci când fiecare, în măsura posibilităților, a contribuit la refacerea acestui sfânt lăcaș. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să primească jertfa fiecăruia la fel cum a primit jertfa lui Iuda Macabeul!”
 
Și vicarul general, Mons. Cesare Lodeserto, mulțumind episcopului la sfârșitul liturghiei, a reiterate același concept: „Aceasta este liturghia, care, în sfârșit, a strâns împreună cea mai mare parte în clerului și a persoanelor consacrate, fiind totuși prezenți spiritual și cei care nu au putut să participe, seste un moment important pe drumul credinței, pentru că reînnoiește și consolidează unitatea Bisericii în jurul păstorului ei”.
 
După cum a fost menționat, la liturghie au participat majoritatea preoților, cu excepția celor care au fost împiedicați din cauza restricțiilor impuse de autorități.
 
Sărbătoarea a avut loc în conformitate cu regulile prevăzute stabilite în condițiile pandemiei.

C. L.

Link galerie foto