Și în acest an, episcopul Anton Coșa a vizitat comunitatea din Bender pentru a celebra sărbătoarea „Înălțării Crucii lui Isus”, hramul parohiei.  
 
PS Anton a fost întâmpinat de Pr. Vladimir Beloconîi, de comunitatea de maici și de credincioși, care sunt întotdeauna bucuroși să îl întâlnească pe episcop și să îi asculte cuvântul. Au fost prezenți și câțiva preoți, veniți din Decanatul de Transnistria și din alte ăarphii.  
 
La începutul celebrării, episcopul i-a salutat pe cei prezenți, exprimându-și bucuria de a fi prezent la această celebrare: „Această zi de sâmbătă ne-a adunat pe fiecare în jurul crucii Mântuitorului nostru Isus Cristos la celebrarea hramului comunității din Bender, pusă încă de la începutul ei sub ocrotirea cerească a acestui semn al credinței noastre. Și sunt bucuros să mă aflu în mijlocul vostru pentru a-i spune împreună cu voi Mântuitorului: „Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea”.  
 
Mai mult, episcopul i-a îndemnat pe credincioși să-și întoarcă privirea cu credință spre cruce pentru a birui răul lumii: „Puterea crucii asupra răului, asupra morții și păcatului ne-o va dovedi și cuvântul lui Dumnezeu al acestei sărbători: cine privește spre Isus înălțat pe cruce asemenea șarpelui de aramă ridicat de Moise este vindecat de mușcăturile păcatului și primește în dar viața veșnică”.  
 
În viața credincioșilor, crucea este o realitate, iar cuvintele episcopului au fost încurajatoare: „Să ne rugăm, totodată, să îmbrățișăm și să iubim crucea noastră, implorând, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria Îndurerată, puterea Duhului Sfânt ca să ne purtăm crucea cu vrednicie, iar dacă uneori greutatea ei ne doboară, harul lui Dumnezeu să ne ajute să ne ridicăm, având mereu în cuget cuvintele sfântului Ioan Gură de Aur, care ne îndeamnă astfel: Ca pe o cunună, așa să purtăm crucea lui Cristos”.  
 
Predica a fost rostită de Pr. Roman Gorincioi, un tânăr preot dehonian de origine din Moldova.  

La sfârșitul liturghiei, Pr. Vladimir Beloconîi i-a mulțumit episcopului, iar înainte de le o credincioasă din parohie, care în rugăciunea sa a invocat darul păcii. 
 
Vizita episcopului a fost și un prilej de a împărtăși problemele parohiei și mai ales lucrările de construcție a noii biserici parohiale, care avansează și sperăm că vor fi finalizate cât mai curând.

C. L.