Hramul Parohiei Orhei, închinată „Adormirii Maicii Domnului”, a fost celebrat sâmbătă, 13 august 2022, în prezența episcopului Anton Coșa, care a prezidat sfânta Liturghie, alături de mai mulți de preoți din dieceză, persoane consacrate, laici din parohie și veniți din alte regiuni. La sărbătoare au fost prezenți și primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu, și un preot ortodox, Prot. Mitr. Vladimir Gladcov.
 
La începutul liturghiei, episcopul i-a salutat pe toți cei prezenți, amintind de frumusețea unei sărbători, cum este Adormirea Maicii Domnului, ca prilej de rugăciune și devoțiune față de cea care le arată credincioșilor calea spre Isus.
 
Predica a fost rostită de Pr. Egidiu Condac, econom diecezan și vicar episcopal al Diecezei de Iași. Predicatorul a exaltat persoana Fecioarei Maria și, mai ales, a propus virtuțile ei ca model de viață creștină.
 
La sfârșitul liturghiei a luat cuvântul și primarul orașului, mulțumindu-i episcopului pentru posibilitatea de a participa la liturghie, într-o țară, așa cum a accentuat, în care ortodocșii și catolicii se întâlnesc împreună pe calea aceluiași Isus.
 
La finalul liturghiei, parohul comunității, Pr. Daniel Medveș a mulțumit episcopului, confraților preoți și tuturor celor prezenți pentru darul de a fi prezenți și de a împărtăși un eveniment care este întotdeauna important pentru mica comunitate catolică din Orhei. La liturghie a participat și un grup de credincioși italieni, stabiliți în localitate.
 
Sărbătoarea s-a încheiat cu un moment de fraternitate și bucurie pentru toți cei prezenți, organizat cu multă generozitate de paroh.

C. L.