Marţi, 29 iunie 2015, Parohia „Sfinţii Arhangheli” din Bălţi, păstorită de Pr. Jacek Puć şi Pr. Vasili Cohanovschi, şi-a sărbătorit patronii cereşti, pe cei trei arhangheli, Mihail, Gabriel şi Rafael. Comunitatea, încredinţată de mijlocirea patronilor ei, unită în jurul păstorului Diecezei de Chişinău, PS Anton Coşa, alături de care au fost prezenţi 13 preoţi, i-au adus laudă lui Dumnezeu prin celebrarea solemnă a sfintei Liturghii, începută în miezul zilei, animată prin rugăciunile credincioşilor parohiei şi cântările corului.

Pentru această sărbătoare comunitatea s-a pregătit pe parcursul întregii luni, pregătirea nemijlocită începându-se la 20 septembrie, prin novena la sfinţii arhangheli, perioadă în care au avut loc şi exerciţii spirituale pentru întreaga comunitate, cu posibilitatea de Spovadă. Fiecărui credincios i s-a oferit posibilitatea să-şi aducă aportul personal la crearea unei atmosfere cu adevărat solemne.

Poporul lui Dumnezeu, adunat în jurul altarului, i-au adus mulţumire Domnului pentru marele dar al bisericii, de la consacrarea căreia au trecut deja cinci ani şi în care i se aduce Sfintei Treimi laudă pentru nenumăratele ei daruri şi haruri.

În introducerea făcută la începutul sfintei Liturghii, PS Anton Coşa a subliniat importanţa faptului că această comunitate nu are pur şi simplu un loc unde se poate aduna, ci o biserică măreaţă şi frumoasă, care, prin armonia sa, desăvârşeşte bogăţia arhitecturală a oraşului şi reprezintă manifestarea vizibilă a unităţii noastre ecleziastice.

Prin cuvântul de învăţătură şi înălţare sufletească adresat credincioşilor de Pr. Reto Nay, cu toţii au putut să se familiarizeze cu misiunea celor trei arhangheli despre care ne vorbeşte Sfânta Scriptură şi să proslăvească întreaga oştire cerească pentru grija lor continuă pentru neamul omenesc.

La sfânta Liturghie au luat parte şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice în Republica Moldova în persoana consulului general al Poloniei, dl Janusz Dawidović.

Bucuria întâlnirii şi a laudelor aduse Domnului pentru slujirea şi mijlocirea sfinţilor arhangheli s-a încheiat cu tradiţionala agapă frăţească.

Pr. Vasili Cohanovschi