Drumul sinodal continuă în această etapă în cadrul parohiilor. După ce au fost prezentate în decanate textele îndrumătoare, inclusiv Scrisoarea Pastorală a episcopului, utile pentru desfășurarea întâlnirilor sinodale, parohiile au făcut primii pași.

Au fost transmise fișe de lucru, al căror conținut este preluat din „Documentele pregătitoare”, care reprezintă textul de referință pentru drumul sinodal.

Și în afara parohiilor au avut loc  întâlniri prin aplicarea metodei sinodale de ascultare și dialog, având ca obiectiv ceea ce a dorit Papa Francisc: comuniunea, participarea și misiune.

Au venit și propuneri de la unii parohi pentru a fi discutate și alte probleme pastorale, nu doar de cele propuse de Secretariatul General al Sinodului. Această propunere a fost împărtășită, înțelegându-se că obiectivul drumului sinodal este aplicarea metodei sinodale în relațiile din cadrul comunităților.

Acest aspect a fost bine definit de episcopul Anton Coșa în scrisoarea sa pastorală, distribuită parohiilor în luna octombrie a anului trecut, în care și-a manifestat speranța că acest drum va duce la un stil de viață sinodal în relațiile interumane, în viața comunităților și în orice alt context eclezial în care dialogul și ascultarea trebuie să fie puncte clare de referință pentru „convertirea pastorală”.

La sfârșitul vacanței, Mons. Cesare Lodeserto, ca referent al „drumului sinodal”, va contacta comunitățile pentru a împărtăși ceea ce s-a realizat și a înțelege ce se mai poate face pentru a atinge obiectivele stabilite și a ajunge la finalul parcursului, în luna august, cu un rezultat bun.

C. L.