S-a încheiat încă o săptămână de muncă a participanților la Sinod, iar reflecția a implicat și mai mult adunarea, condusă de vorbitori care au știut să prezinte cu atenție subiectele de pe ordinea de zi. 
 
Mărturii importante au fost oferite de card. Hollerich (raportor general al Sinodului), iar apoi de Pr. Timothy Radcliffe (asistent spiritual al Sinodului), Pr. Dario Vitali (coordonator al experților teologici), Mons. Shane Mackinlay din Australia, Mons. Alexandre Joly din Franța și Estela Padilla (Biroul pentru afaceri teologice al Federației conferințelor episcopale ale Asiei). 
 
Adunarea va redacta o scrisoare-mesaj către întregul popor al lui Dumnezeu pentru a relata cât mai multor persoane, și mai ales celor care nu au fost încă atinși sau implicați în procesul sinodal, despre experiența membrilor Sinodului. Secretariatul general, în acord cu Papa, a supus propunerea la votul Adunării, care a aprobat-o cu o foarte largă majoritate.
 
Această adunare sinodală a fost convocată de Papa Francisc pentru a include pentru prima dată atât bărbați cât și femei, cu drept de cuvânt și de vot. Carisma lor deosebită este esențială pentru un discernământ solid al voinței lui Dumnezeu și pentru a asculta poporul. Merită să subliniem eforturile personale ale participanților care au venit la această adunare din diferite părți ale lumii. Mulți dintre ei și-au amânat activitatea profesională și au avut parte și de generozitatea familiilor lor, în multe cazuri a fiilor și fiicelor lor, care au însoțit această alegere de a răspunde la apelul făcut de Papa Francisc. Prezența lor la Adunare este foarte prețioasă și este important să prețuim, de asemenea, angajamentul celor care, prin vocația personală de tați, mame și profesioniști, au lăsat totul pentru această experiență eclezială. 
 
Sala Sinodală, transformată într-un mare cenaclu, este locul în care se celebrează diferite evenimente familiale. La începutul fiecărei zile, cardinalul Mario Grech, secretarul general, îi invită pe participanți să mulțumească lui Dumnezeu pentru membrii Adunării care își sărbătoresc ziua de naștere în acea zi, sau pentru aniversările de căsătorie, de hirotonire episcopală sau de sărbătoare. De asemenea, se spun rugăciuni pentru persoanele decedate care sunt rude ale participanților. Sunt anunțate premiile primite de unii participanți, cum ar fi Premiul „Extended Reason” acordat profesoarei Anna Rowlands.  
 
 
La 19 octombrie 2023, participanții la Adunarea Generală a Sinodului s-au unit într-un moment de rugăciune pentru migranți și refugiați, prezidat de Papa Francisc în Piața „Sfântul Petru”: „Ne-am adunat în această seară în Piața Sfântul Petru, la monumentul „Îngeri neștiutori”, pentru a ne ruga pentru toți cei care și-au pierdut viața de-a lungul diferitelor rute de migrație, pentru familiile lor, pentru cei care au supraviețuit și pentru toți refugiații și migranții care sunt încă pe drum. În reflecția sa, Sfântul Părinte a subliniat că rutele migratorii ale timpului nostru sunt populate de bărbați și femei răniți și lăsați pe jumătate morți, frați și surori a căror durere strigă în fața lui Dumnezeu și că compasiunea este amprenta lui Dumnezeu în inimile noastre. Aceasta este cheia. Aici este punctul de cotitură”. 
 
La 17 octombrie, toți membrii Adunării Sinodale s-au alăturat Zilei de rugăciune și post pentru pace, propusă de cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul de Ierusalim și președinte al AOCTS. Rugăciunile de dimineață au fost dedicate păcii. Dorința noastră este ca rugăciunea simplă și gesturile sobre să fie un dar acceptabil pentru Dumnezeu, astfel încât, așa cum a implorat Sfântul Părinte, „Gata cu războaiele, ele sunt întotdeauna o înfrângere”.
 
A doua zi, în timpul audienței generale de miercuri, Papa Francisc a făcut apel la o zi de post, rugăciune și penitență la 27 octombrie, chemându-i „pe surorile și frații din diferitele confesiuni creștine, precum și pe cei de alte religii și pe cei care prețuiesc cauza păcii mondiale” să se alăture.

C. L.