Lucrările primei sesiuni a Sinodului s-au încheiat sâmbătă, 28 octombrie 2023, deși celebrarea de duminică, 29 octombrie, prezidată de Papa Francisc, a fost cea care a încheiat oficial acest prim act al parcursului sinodal, urmând ca participanții să se reunească din nou în luna octombrie a anului viitor cu cea de-a doua și ultima sesiune.
 
Participanții la această primă sesiune au votat cu o largă majoritate un text final, pe care secretariatul sinodului l-a încredințat spre reflecție întregii comunități ecleziale catolice din întreaga lume și care va fi din nou obiect de reflecție în viața Bisericilor locale și a parohiilor.
 
Drumul sinodal nu se încheie, ci intră într-o nouă etapă de reflecție, grație textului final, pe care fiecare îl va putea ține în mâini și utiliza pentru orice reflecție ulterioară și utilă.
 
Raportul de sinteză de la încheierea celei de-a 16-a Adunări generale oferă reflecții și propuneri pe diverse teme, cum ar fi rolul femeilor și al laicilor, slujirea episcopilor, preoția și diaconatul, importanța săracilor și a migranților, misiunea digitală, ecumenismul și abuzurile. Adunarea sinodală a dezbătut toate aceste subiecte, cu ascultarea Duhului Sfânt. 
 
Textul votat de adunare nu conține decizii, așa cum s-ar putea crede în mod eronat, ci doar îndrumăro pentru reflecție în cadrul comunităților locale și cu luarea în considerare a indicațiilor ce vor veni de la Secretariatul general al Sinodului.
 
„Vom citi cu atenție textul final al acestui prim act sinodal”, a comentat episcopul Anton Coșa, „iar reflecțiile noastre vor fi și ele rodul ascultării Duhului Sfânt. Este momentul să ne lăsăm îndrumați cu smerenie și aplicând întotdeauna metoda sinodală a dialogului și a ascultării”.

C. L.

Sursa foto: Vatican News