La centrul Salezienilor din Chișinău a avut loc un moment de reflecție și schimb de experiență cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Întâlnirea a fost organizată de Pr. Sergio Bergamin, delegatul episcopului pentru ecumenism.
 
Pr. Sergio a început întâlnirea, prezentându-i pe cei care, prezenți personal sau prin mesaj video, au fost invitați să aducă experiența lor ecumenică. După cântarea Psalmului 50, a urmat o primă reflecție asupra semnificației Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, printr-un parcurs istoric care a condus Biserica Catolică la împărtășirea acest timp de rugăciune și de dialog ecumenic cu celelalte culte creștine. De asemenea, a fost prezentat pe scurt mesajul Papei Francisc.
 
Experiențele au fost un moment de concentrare profundă. Cel mai important mesaj și totodată cel mai apropiat de realitatea diecezei a fost cel al episcopului Anton Coșa, urmat de experiența ecumenică la Moscova a unui preot iezuit și de cea a unui preot greco-catolic din România.
 
Au urmat mărturiile unui credincios ortodox, a unui preot luteran, a unei familii mixte, a unui membru al mișcării Căii Neocatecumenale, a unui membru al Mișcării Focolarilor și a unui grup de tineri ortodocși și catolici care locuiesc împreună la centrul salezienilor.
 
La final, Pr. Sergio Bergamin i-a oferit cuvântul Mons. Cesare Lodeserto, care a amintit importanța ecumenismului prieteniei, mai ales într-un moment în care este nevoie de a trăi pacea în realitatea chiar și a celor mai mici relații dintre creștini.
 
Întâlnirea s-a încheiat cu un moment de prietenie și fraternitate.

C. L.