Sâmbătă, 28 iunie, la Chisinau, a avut loc Întâlnirea Curiei Legio Mariae "Regina Apostolilor". La întâlnire au participat 20 de reprezentaţi din mai multe parohii Bălţi, Tiraspol, Chişinău, Tighina, Stăuceni, Râbniţa, Raşcov şi Sl. Raşcov.

În cadrul şedinţei a fost prezentat un raport mai detaliat a delegaţiei din parohia "Sf. Arhangheli" din Bălţi, raportul financiar al Curiei mişcării, impresii asupra pelerinajului efectuat de cei 40 de enoriaşi adulţi şi 40 de copii în Polonia, a fost întocmit planul de vizite în parohiile unde activează etc. Un moment important a fost şi rugăciunea comună prezidată de PS Anton Coşa, care a folosit momentul pentru a adresa participanţilor cuvinte de apreciere şi de încurajare.

La momentul dat Legiunea Mariei numără 127 de legionari şi are structuri în 9 parohii din Dieceza noastră, contibuind în mod activ la realizarea programului pastoral. Reamintim că fondatorul acestei mişcări este Frank Duff (1889-1980) din Irlanda, iar la baza ei se află apostolatul laicilor. Legionarii Mariei se consideră ca "instrumente" ale Reginei Apostolilor şi, prin comuniunea strânsă cu ea, ei devin părtaşi la acţiunea Duhului Sfânt, care este agentul principal al evanghelizării.