Vineri, 29 august, la Chişinău a avut loc întâlnirea Consiliului Pastoral Diecezan. Prima parte a întâlnirii a fost pregătită de preoţi şi surori care activează în decanatul de nord (regiunea Bălţi), şi s-a axat pe tematica parohiei şi deschiderii ei în cadrul diecezei, responsabilitatea tânărului faţă de propria vocaţie în context parohial, fiint prezentată inclusiv mărturiile unor tineri, activităţile de caritate în parohie, cateheza copiilor. A urmat o trecere succintă în revistă a anului pastoral trecut - Anul Familiei, precum şi perspective care pot fi preluate şi aplicate în noul an pastoral, "Să zidim Biserica locală împreună cu Sf. Paul".

În intervenţia sa, mons. Anton Coşa a trasat câteva puncte ale acestui nou program pastoral prin a descoperi cine e Paul în calitatea lui de om, apostol şi sfânt, dar şi ascultarea învăţăturii sale pentru a putea merge pe acelaşi drum eclesial pe care a mers dânsul.

Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată pastoraţiei copiilor şi tinerilor, întâlnirilor şi formării lor la nivel diecezan, precum şi stabilirii unui program catehetic comun.