Joi, 19 iunie, a avut loc prima din cele două întâlniri anuale a Consiliului prezbiteral al Diecezei de Chişinău.

În cadrul întâlnirii a fost analizată tema programului pastoral pentru 2008-2009, tema anuală diecezană pentru pastorala tineretului, pregătirea consiliului pastoral din 28 august anul acesta, propuneri pentru numirea noului consiliu de administraţie al Caritas Moldova iar în final, diferite informaţii şi schimb de opinii pe marginea unor teme de interes general.

Consiliul prezbiteral este un grup de preoţi, numiţi de către episcop pentru o perioadă de cinci ani, căruia îi revine datoria de a-l ajuta pe episcop în conducerea diecezei pentru ca să fie promovat în cel mai înalt grad binele pastoral al poporului lui Dumnezeu.

În Dieceza noastră consiliul prezbiteral este format din nouă preoţi dintre care trei sunt membri de drept în virtutea oficiilor pe care le deţin, trei au fost aleşi de către preoţii diecezei şi alţi trei au fost aleşi de către episcop.