Luni, 27 octombrie 2008, la sediul Curiei diecezane a avut loc întâlnirea de toamnă a Consiliului prezbiteral al Diecezei de Chişinău. Acest moment a constituit o bună ocazie pentru un dialog fratern între episcop şi preoţii prezenţi, cu privire la activităţile curente ale Diecezei. Precizările făcute de către episcop cu privire la terminologia noului program pastoral, au voit să atragă atenţia prezbiterului asupra unor noi realităţi ce vor urma să fie implementate în organizarea Diecezei, ceea ce necesită concursul nemijlocit al fiecărei regiuni pastorale. Legat de acest subiect, episcopul a cerut si părerea Consiliului cu privire la înfiinţarea unei noi parohii.

A fost fixat calendarul evenimentelor diecezane, a fost introdusă o nouă zi diecezană, dedicată copiilor, iar întâlnirea diecezană a tinerilor s-a stabilit să aibă loc în două etape, o zi cu caracter deschis şi destinată mărturiei creştine, alte trei zile destinate formării spirituale a tinerilor mai avansaţi şi rugăciunii comune. De asemenea, a fost stabilita şi o zi diecezană a ministranţilor, care va fi organizată de oficiul diecezan pentru vocaţii.

Un subiect aparte a constituit şi criza economică mondială care se face simţită tot mai mult şi care provoacă nelinişte şi nesiguranţă pretutindeni. Fără a cădea în extremă, cu toţii au fost de acord că Biserica trebuie să rămână încrezătoare în Providenţa divină şi în acelaşi timp să fie prevăzătoare în administrarea puţinelor sale bunuri, citind cu atenţie "semnele timpului". La rugăciunea "Angelus" cu toţii s-au rugat şi pentru Episcopia de Chişinău, care în această zi îşi aniversa ce-a de şaptea aniversare, fiind pomeniţi şi răposaţii, Slujitorul lui Dumnezeu, Ioan Paul al II-lea precum şi Cardinalul Francesco Colassunno, în timpul cărora a fost organizată Biserica din Moldova.