Data tradițională pentru celebrarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor este de la 18 până la 25 ianuarie, încheindu-se cu Sărbătoarea Convertirii Sfântului Paul.

Tema aleasă pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2021 a fost pregătită de Comunitatea monastică din Grandchamp (www.grandchamp.org) și se bazează pe Evanghelia după Ioan: „Rămâneți în iubirea mea ca să aduceți rod” (cf. 15,5-9). Textul exprimă chemarea la rugăciune, la reconciliere și unitatea Bisericii și a neamului omenesc care caracterizează Comunitatea din Grandchamp.

În anii ’30, unele femei de tradiții reformate din Elveția francofonă au redescoperit importanța liniștii la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și, în același timp, au reluat practica reculegerilor spirituale pentru hrănirea vieții de credință, având exemplul lui Cristos, care se retrăgea în locuri pustii pentru a se ruga. Astăzi Comunitatea numără cincizeci de membri, toate femei de diferite vârste, tradiții bisericești, țări și continente: în această diversitate, maicile sunt o parabolă vie de comuniune. Credincioase vieții de rugăciune, vieții comunitare și primirii vizitatorilor, surorile împărtășesc harul vieții monastice cu oaspeții și cu voluntarii care sosesc pentru a reculegere și liniște.

„Rămâneți în iubirea mea ca să aduceți rod”: în aceste cuvinte ale lui Isus există o insistență precisă, o chemare urgentă adresată celor care sunt ai săi: „Rămâneți în mine”. Relația pe care o cere Domnul și aproape o impune celor care sunt ai săi este o relație de credință stabilă. Isus ne cere fiecăruia să nu fugim, adăpostiți pe pozițiile noastre, cufundați în ideile noastre, ispitiți de îndoială și de închiderea în noi înșine. Ne cere nu o agitație sterilă, un activism dezlănțuit, ci, înainte de toate, o relație puternică și vie cu cuvântul său. „Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi...” A rămâne discipoli ai Celui Înviat înseamnă a medita în fiecare zi asupra cuvântului lui Dumnezeu, izvorul iubirii, milostivirii și unității.

Această relație personală intensă cu Sfânta Scriptură este garanția că fiecare rugăciune a noastră va fi auzită: “Orice voiți, cereți și vi se va face”. Și astăzi rugăciunea noastră se înalță intensă pentru ca Domnul să păzească omenirea de puterea răului, de dezbinare și să ne dăruiască unitatea. Rugăciune în sine devine la rândul ei izvor de unitate. Ignațiu de Antiohia le amintește creștinilor din Efes: „Într-adevăr, atunci când vă uniți, se prăbușesc puterile Satanei, iar nenorocirile sale se topesc în acordul pe care vi-l învață credința”.

C.L.