Sâmbătă, 13 aprilie 2024, în Parohia Bender a avut loc întâlnirea anuală a credincioșilor din dieceză care trăiesc spiritualitatea mișcării „Legiunea Mariei”. Întâlnirea a fost coordonată de Pr. Gabriel Cochiorca, vicar al Parohiei „Providența Divină”, noul asistent spiritual diecezan al mișcării, care a fost prezentat comunității cu această ocazie, și care îl înlocuiește pe Pr. Vladimir Beloconîi, paroh de Bender, care a îndeplinit această misiune pe parcursul a multor ani.

Cei 50 de membri din diferitele parohii ale Diecezei, prezenți la eveniment, și-au reînnoit promisiunile lor anuale în conformitate cu normele statutare ale Mișcării. 
 
La eveniment au participat și doi membri ai Mișcării veniți din Austria, Edel Maria Flatscher și Manfred Eliskases, care coordonează și ajută comunitățile noastre.

Sf. Liturghie solemnă a fost celebrată de către episcopul Anton Coșa, fiind înconjurat de câțiva preoți din Dieceza noastră. Cu această ocazie, episcopul a mulțumit tuturor participanților pentru efortul comun de a participa activ la apostolatul Bisericii: „Mă bucur că azi, în această zi de sâmbătă, zi în mod special dedicată Mamei noastre cerești, mă aflu alături de legionarii Mariei veniți din mai multe parohii ale diecezei noastre la întâlnirea anuală a ACIES-ului, întâlnire menită să aprindă în fiecare dintre voi ceea ce spunea sfântul Papă Ioan Paul al II-lea: dorința ca slujirea ce o acordați fiecărui om să fie după imaginea lui Cristos, cu spiritul și grija Mariei. Altfel spus, prin slujirea voastră sunteți chemați nu doar să arătați lumii milostivirea lui Dumnezeu, ci și să înflăcărați în voi milostivirea față de cei care au nevoie de ajutorul vostru. Iar Maria vă poate fi model prin graba cu care se îndreaptă spre verișoara sa Elisabeta pentru a-i oferi ajutor și sprijin în clipele bucuroase dar și grele ale sarcinii sale, la fel ca și prin mijlocirea ei plină de iubire față de cei care aleargă la ajutorul ei”.

Predica a fost rostită de Pr. Gabriel Cochiorca, care a explicat valoarea mântuitoare a Bunei Vestiri și cum „da”-ul Fecioarei a deschis calea mântuirii pentru întreaga omenire: „Buna Vestire îi descoperă Mariei slujirea ei, rolul ei în lume, sensul existenței ei. Buna Vestire a luminat-o într-un mod desăvârșit. Propria ei viață i s-a revelat într-o lumină nouă. Ea a putut să-și realizeze destinul ei excepțional în istoria omenirii. Prin toate acestea, Maria s-a unit în cele din urmă cu misterul lui Cristos”.
 
Fiecare credincios este chemat să pronunțe același „da”: „Da-ul pe care Domnul îl cere fiecăruia dintre noi - pe calea propriei vocații - răsună de-a lungul vieții noastre, prin toate evenimentele, mari și mici. Cu el se leagă și noile apeluri pe care ni le adresează Dumnezeu, la care este necesar să răspundem întotdeauna cu "da". Solicitările anterioare și "da"-urile anterioare le pregătesc pe cele ulterioare”.
 
Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de fraternitate și de ascultare, cu o aprofundare a spiritualității mariane propuse de mișcare. Înrădăcinată în spiritualitatea mariană și în încredințarea către Duhul Sfânt, spiritualitatea mișcării „Legiunea Mariei” se bazează pe credința în acțiunea comună a Duhului și a Fecioarei în opera de răscumpărare și de răspândire a împărăției lui Dumnezeu în lume.
 
Obiectivele prioritare ale mișcării sunt creșterea spirituală a membrilor săi și angajamentul lor în opera de evanghelizare. În plus, membrii sunt chemați să trăiască caritatea față de cei nevoiași, în special prin vizitarea bolnavilor și a familiilor social-vulnerabile.
 
Participarea la sfintele Liturghii, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și întâlnirile de rugăciune sunt momente importante în viața mișcării.
 
Membrii Legiunii Mariei se consacră Fecioarei Maria, conform spiritualității sfântului Louis Marie de Montfort, angajându-se să recite zilnic „Catena Legionis”, o rugăciune către Fecioară ce constituie legătura lor de comuniune.

C. L.