Cu ocazia aniversării zilei de naștere, Vicarul general, clerul și persoanele consacrate, diaconii, laicii și angajații, îi adresează Preasfințitului Anton Coșa urări de prosperitate și seninătate. 
 
Prilejul fericitei aniversări, ne permite, de asemenea, să-i mulțumim episcopului Anton Coșa, iubit păstor al acestei comunități ecleziale, pentru dăruirea sa sârguincioasă și generoasă, pentru darul unei prezențe care în acest an marchează cea de-a 30-a aniversare a înființării Administraturii Apostolice de sfântul Ioan Paul al II-lea și dată în grija pastorală a PS Anton Coșa. 
 
Pentru episcopul nostru ne rugăm, ca Dumnezeu Tatăl să-i dăruiască sănătate, seninătate și pace în suflet.

La Mulți Ani, Preasfințite Anton!