În ziua când în calendar este trecut sfântul Anton de Padova, Dieceza de Chișinău îi exprimă cu bucurie Preasfințitului Anton Coșa cele mai sincere urări cu ocazia zilei onomastice.

Sfântul Anton de Padova a fost un sfânt care a mărturisit prin viața sa dăruirea față de cel mai mic, iar carisma sa este și astăzi un semn al iubirii lui Dumnezeu care se apleacă asupra sărăciei umane.

Cele mai calde urări, prin urmare, îi sunt adresate episcopului Anton Coșa, ca slujirea sa episcopală în comunitatea catolică din Moldova să poată fi trăită după exemplul sfântului al cărui nume îl poartă.

Darul rugăciunii și al recunoștinței i se adresează păstorului Bisericii din Moldova și fie ca Tatăl ceresc să-i dea răsplata dăruire pentru dăruire și slujire.

C. L.