Miercuri este ziua săptămânii pe care Papa Francisc o dedică audienței generale, adresată credincioșilor care merg la Vatican. Pentru Sfântul Părinte este întotdeauna ziua catehezei, și astăzi el a continuat să reflecteze asupra textelor sfântului Paul, recapitulându-i istoria și amintind că Domnul „țese istoria noastră” și dacă primim „planul său de mântuire”, harul „schimbă inimile, schimbă viaţa, ne face să vedem căi noi”.

Privind vocația sfântului Paul, care din „persecutor al creștinilor” a fost chemat „să devină apostol pentru a vesti evanghelia lui Isus Cristos”, păstrăm „fixat în inimile și mințile noastre” timpul și modul în care Dumnezeu a intrat în viața noastră și „a schimbat existenţa noastră”. „El ţese istoria noastră” și, dacă primim cu încredere „planul său de mântuire”, harul său ne face viața „vrednici să fim puși în slujba evangheliei”.

Puterea slujirii se află în chemarea Domnului, iar apostolul Paul scrie că nu caută consimțământul oamenilor, ci al lui Dumnezeu, pentru că „dacă aş căuta să plac oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos”. Tot din acest motiv, el le amintește galatenilor „că este un adevărat apostol nu prin propriul merit, ci prin chemarea lui Dumnezeu”. El face acest lucru relatând „istoria vocaţiei şi convertirii sale”.

„Paul scoate în evidenţă adevărul vocaţiei sale prin contrastul impresionant care s-a creat în viaţa sa: din persecutor al creştinilor pentru că nu respectau tradiţiile şi Legea a fost chemat să devină apostol pentru a vesti evanghelia lui Isus Cristos”.

Vedem, subliniază pontiful, „că Paul este liber: este liber pentru a vesti evanghelia şi este liber şi pentru a mărturisi păcatele sale. "Eu eram aşa": este adevărul care dă libertatea inimii, este libertatea lui Dumnezeu”.

De câte ori ne întrebăm: „Cum este posibil ca Dumnezeu să se folosească de un păcătos, de o persoană fragilă şi slabă, pentru a realiza voinţa sa?” Dar nu este nimic întâmplător, „pentru că totul a fost pregătit în planul lui Dumnezeu”.

„El ţese istoria noastră, istoria fiecăruia dintre noi: el ţese istoria noastră şi, dacă noi corespundem cu încredere planului său de mântuire, ne dăm seama de asta. Chemarea comportă mereu o misiune la care suntem destinaţi; pentru aceasta ni se cere să ne pregătim cu seriozitate, ştiind că Dumnezeu însuşi este cel care ne trimite, Dumnezeu însuşi este cel care ne susţine cu harul său”.

C. L.