Sâmbătă, 30 aprilie, în biserica parohială din Cupcini s-au adunat împreună cu episcopul Anton mulţi preoţi şi persoane consacrate din Dieceză, precum şi pelerini din comunităţile vecine, Rîşcani, Stîrcea şi Glodeni, care împreună au celebrat hramul comunităţii de aici, Milostivirea Divină. La liturghia solemnă au fot prezenţi şi copii asistaţi de surorile Congregaţiei Jesu, câţiva din ei susţinând cântarea sub conducerea sorei Gabriela. Predica ţinută de părintele Klaus a atras atenţia tuturor participanţilor prin gânduri alese ce au voit să ilustreze Milostivirea divină în perspectiva viziunilor sorei Faustina Kowalska.