În acest an liturgic (ciclul B), Duminică I din Postul Mare amintește de cele patruzeci de zile petrecute de Cristos în pustiu, la sfârșitul cărora este ispitit de Satana (Mc 1,12-15), și conține îndemnul: „Convertiți-vă și credeți în evanghelie”. În această duminică, Biserica celebrează, acolo unde există, alegerea celor admiși la sacramente pascale.
 
Duminica a II-a este numită a lui Abraham și a Schimbării la Față, pentru că, la fel ca și Abraham, părintele credincioșilor, suntem îndemnați să ascultăm de Dumnezeu, iar Evanghelia relatează Schimbarea la Față a lui Isus, Fiul iubit (Mc 9,2-10).
 
Duminica a III-a relatează despre alungarea negustorilor din templu și conține sentința lui Isus: „Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!” (In 2,13-25). În această duminică, Biserica celebrează primul scrutin al catecumenilor, cărora li se încredințează Simbolul credinței, Crezul.
 
Duminica a IV-a conține cuvintele adresate de Cristos lui Nicodim: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (In 3,14-21).
 
În Duminica a V-a, Domnul își vestește moartea și învierea prin această comparație: „Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult”(In 12,20-33).
 
La sfârșitul Postului Mare avem Duminica Floriilor, în care este comemorată intrarea lui Isus în Ierusalim, în timpul liturghiei fiind citită Patima Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu.

C. L.