În fața nedumeririi și incertitudinii unor familii catolice, ca urmare a lansării în Republica Moldova a campaniei „Copiii LGBT în școala ta”, menită să sensibilizeze opinia publică cu privire la „Drepturile copiilor LGBTQ+”, Biserica Catolică, respectând pluralitatea de idei, dorește să își exprime poziția. 
 
Este important, în primul rând, să clarificăm ce înseamnă termenul „LGBTQ+”.
 
„LGBTQ+” este un acronim folosit pentru a se referi la persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transsexuale, transgender, queer și, în general, la toate acele persoane care nu se simt pe deplin reprezentate sub eticheta de femeie sau bărbat heterosexual, în timp ce familii LGBTQ+ sunt considerate cele în care cel puțin un părinte se identifică ca atare.
 
Reflecția Bisericii Catolice pe tema „ideologiei de gen” a fost clar exprimată într-un document al Congregației pentru Educație Catolică din februarie 2019, intitulat: „Bărbat și femeie i-a creat. Pentru o modalitate de dialog pe tema genului în educație”. Scopul Bisericii Catolice este de a-i ajuta pe cei care se preocupă de educația creștină a copiilor lor, și în special pe părinți, care sunt primii ce simt această responsabilitate.
 
Documentul face referire la ceea ce Papa Francisc a scris în exortația apostolică Amoris laetitia, unde afirmă că ideologia de gen „neagă diferența și reciprocitatea naturală a bărbatului și femeii. Ea are în vedere o societate fără diferențe de sex și golește baza antropologică a familiei. Această ideologie induce proiecte educative și orientări legislative care promovează o identitate personală și o intimitate afectivă în mod radical dezlipite de diversitatea biologică între bărbat și femeie. Identitatea umană este încredințată unei opțiuni individualiste și schimbătoare în timp” (nr. 56).
 
De fapt, ideologia de gen în școli, sub pretextul educației pentru egalitate și al combaterii discriminării sau a violenței de gen, promovează egalizarea fiecărei orientări sexuale și a fiecărui tip de familie, prevalența identității de gen asupra sexului biologic, normalizarea transsexualității și a transgenderismului, anularea rolului tipic masculin sau feminin și sexualizarea prematură a tinerilor și a copiilor.
 
În mod clar, nu este acceptabil să se dorească a fi transmisă în învățământul școlar ideea că sexul biologic masculin sau feminin nu determină faptul de a fi bărbat sau femeie, și că oamenii, chiar și copiii, își pot alege „identitatea de gen” pe baza „sentimentelor” lor.
 
Biserica Catolică afirmă că educația sexuală și afectivă în școli are nevoie de un limbaj adecvat și calculat. În primul rând, trebuie să se țină cont de faptul că copiii și tinerii nu au ajuns încă la maturitate deplină și sunt în curs de a descoperi viața cu interes. Așa cum afirmă Papa Francisc în Amoris laetitia, este necesar să-i ajutăm să dezvolte „un simț critic în fața unei invazii de propuneri, în fața pornografiei fără control și a supraîncărcării de stimulente care pot mutila sexualitatea” (nr. 281). În fața mesajelor ambigue și vagi adresate copiilor și tinerilor, precum cele ale ideologiei de gen, al căror scop este dezorientarea emoțională, „trebuie ajutați să recunoască și să caute influențele pozitive, în același timp în care stau la distanță de tot ceea ce deformează capacitatea lor de a iubi” (nr. 281).
 
Familiilor li se cere să vegheze la educația afectivă și sexuală a copiilor lor, fără a delega niciodată în totalitate aceste învățături, astfel încât să fie apărate valorile non-negociabile ale creației bărbatului și femeii, ale familiei și ale vieții în orice etapă și condiție. Familiei i se cere să se ocupe de îngrijirea și creșterea copiilor și să fie un instrument principal pentru creșterea integrală a fiecărei persoane și pentru integrarea pozitivă a acesteia în viața socială.
 
Preoților, persoanelor consacrate, educatorilor vieții creștine, li se cere să fie învățători înțelepți în a însoți, în colaborare cu familiile, creșterea umană și creștină a copiilor și tinerilor, întotdeauna în lumina cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturilor Bisericii Catolice.