„Bucuria iubirii care se trăiește în familii este și bucuria Bisericii” (AL 1)

Dragă Elena, dragă Edward, cu aceste cuvinte își începe Papa Francisc exortația sa dedicată iubirii în familie Amoris laetitia, iar celebrarea căsătoriei voastre vine să confirme adevărul acestor cuvinte, pentru că bucuria voastră devine azi bucuria întregii Biserici, care astăzi sigilează cu focul Duhului Sfânt legământul pe care-l încheiați prin taina sfântă a Căsătoriei. 

Cuvântul de ordine al acestei ceremonii este iubire, iar acest sentiment atât de sublim , fără îndoială, va caracteriza întreaga voastră viață de familie, pentru că, așa cum am auzit cântându-se: „Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu”, sau, cum spunea sfântul Augustin: „Cine-i plin de iubire e plin de Dumnezeu”, pentru că „Dumnezeu este iubire” (1In 4,16). 

Iubirea este cea care din voi doi face un singur trup (cf. Mc 10,8), o singură inimă și un singur suflet (Fap 4,32), o unică familie, o stâncă neclintită în fața intemperiilor vieții, o candelă menită să lumineze lumea în care trăim. Marele artist Michelangelo spunea că „iubire este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru ca el să urce până la el”, și în acest sens, în drumul vostru spre cer, și voi sunteți chemați să mergeți mereu împreună în iubire, deoarece, pentru a zbura, este nevoie de două aripi: aripa sufletului tău, Elena, și aripa sufletului tău, Edward. Împreună în iubire, pentru că „iubirea nu caută ale sale” (1Cor 13,5). Și aici pline de învățăminte sunt cuvintele lui Antoine de Saint Exupery: „A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi amândoi în aceeași direcție”, adică spre Isus!

Însă este important să vă amintiți mereu că iubirea nu este doar un cuvânt sau doar un sentiment. Ci este ceva cu mult mai mult. Și aici aș vrea să recurg la cuvintele pe care i le spune Isus lui Nicodim: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (In 3,17), cuvinte din care înțelegem că iubirea este cu adevărat iubire numai dacă trece examenul dăruirii totale de sine, atunci când se transformă în gesturi, iar gesturile iubirii, spune Papa Francisc, sunt plăcute (cf. AL 99). 

Ne-a spus-o și sfântul Paul în Imnul iubirii pe care l-am ascultat împreună în Lectura a II-a, imn care poate fi considerat și de voi un program de viață, pentru ca, fiind călăuziți de el, să vă reînnoiți zi de zi acest angajament de iubire pe care-l luați astăzi în fața lui Dumnezeu, pentru că „iubirea nu încetează niciodată” (1Cor 13,8). 

Odată cineva, auzind cât de mult și ce frumos vorbește despre iubire, l-a întrebat pe sfântul Augustin ce aspect are iubirea. Iată ce răspuns frumos a dat acest episcop sfânt, îndrăgostit de Dumnezeu și de oameni: „Iubire are mâini pentru a-i ajuta pe alții; are picioare pentru a merge în întâmpinarea celor săraci și nevoiași; are ochi pentru a vedea suferința și necazul; are urechi pentru a asculta suspinele și durerile oamenilor. Iată cum arată iubirea”. 

Pe lângă faptul că este chemată să devină gest, iubirea mai trebuie și hrănită, asemenea unei flori care, dacă nu este udată și îngrijită, se usucă și moare. Și de unde poate fi alimentată iubirea dacă nu din însuși izvorul iubirii, care este Dumnezeu, și din Biserică. Și la fel cum azi ați venit în acest sfânt locaș să implorați binecuvântarea cerească asupra acestui unic trup care va fi peste câteva clipe familia voastră, la fel, pentru ca iubirea voastră să dăinuie, să nu uitați nici pe mai departe de casa lui Dumnezeu, intrând în ea pentru a vă bucura de izvorul tuturor harurilor care este sfânta Euharistie, sacramentul prin excelență al iubirii lui Dumnezeu. Să nu ezitați să veniți în casa Domnului pentru a vă hrăni iubirea cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea comunitară, care este sfânta Liturghie. Și, în același timp, familia voastră însăși să devină un cuib al rugăciunii, ca să fie într-adevăr și un cuib al iubirii.

La final, îi dau cuvântul lui Dante Alighieri și vă rog să memorizați aceste cuvinte și să vi le spuneți în fiecare zi: „Te iubesc și te voi iubi toată viața, iar dacă și după moarte oamenii iubesc, atunci te voi iubi pentru totdeauna”. Amin.
 
+Anton Coșa