La finalul exercițiilor spirituale, la care au participat preoți și persoane consacrate din Dieceză, precum și trei invitați din afara țării, vineri, 17 noiembrie 2023, întreg clerul s-a reunit pentru Consiliul Prezbiteral, Adunarea preoților și o sfântă Liturghie solemnă prezidată de Episcop în catedrală.
 
Consiliul prezbiteral a fost prima întâlnire a zilei preoțești, episcopul adunându-și cei „șapte consilieri” pentru a discuta o serie de subiecte referitoare la viața pastorală, dar și la viața preoților. Episcopul i-a ascultat pe preoți și împreună au invocat Duhul Sfânt, pentru ca el să călăuzească și să lumineze fiecare decizie, spre binele Bisericii din Moldova și spre gloria lui Dumnezeu.
 
Cel de-al doilea eveniment al zilei preoțești a fost adunarea preoților, la care au participat toți preoții din dieceză. Episcopul a deschis adunarea, cerând în primul rând liniște în rugăciune și ascultare a Duhului Sfânt.
 
Episcopul, în continuitate cu drumul sinodal, a amintit de necesitatea de a trăi întâlnirea ca pe o „Conversație în Duhul Sfânt”. Într-adevăr, scopul dialogului spiritual a fost acela de a crea o atmosferă de încredere și de primire și de a permite prezbiterilor să se exprime mai liber. 
„Atenția interioară față de Duhul Sfânt”, a amintit episcopul, „ne-a făcut, sperăm, mai conștienți de prezența și participarea sa în procesul de împărtășire și discernământ, așa cum sugerează drumul sinodal”.
 
Adunarea a dezbătut apoi subiecte importante, cum ar fi Planul pastoral, cateheza în parohii, formarea laicilor și, de asemenea, relansarea Academiei de Studii Teologice.
 
„Adunarea preoților este întotdeauna o întâlnire importantă pentru viața Bisericii noastre locale - a comentat episcopul - și este plăcut să trăim într-o atmosferă de împărtășire și de prietenie preoțească, care îi ajută pe toți să simtă un prezbiteriu autentic”.

C. L.