Premiu

Marţi 21 decembrie 2004, la Sala cu Orgă din Chişinău au fost decernate premiile "Inimă de Aur" acordate de Fundaţia pentru Democraţie Creştină. Printre cei nominalizaţi la acest premiu a fost şi Mons. Benone Farcaş, vicar general al Diecezei de Chişinău, pentru promovarea bunei înţelegeri şi dialogului inter-religios. Fundaţia pentru Democraţie Creştină este recunoscută pentru promovarea valorilor creştin - democrate în R. Moldova.

În seara aceleiaşi zile, Mons. Benone Farcaş a fost invitatul Lorenei Bogza la emisiunea "În profunzime", pe marginea temei Crăciunului.

Scenetă de Crăciun

Bucuria Sărbătorii Naşterii Domunui a fost anticipată de 23 de copii şi tineri din Parohia Creţoaia prin prezentarea unei frumoase scenete de Crăciun. Astfel, Ei au "colindat" prin Chişinău şi Stăuceni, aducând pentru câteva momente bucuria pe feţele încercate de lipsuri şi greautăţi ale bătrânilor de la Centrul Social "Casa Providenţei", sau pe chipurile nevinovate ale copiilor  şi credincioşilor din Stăuceni. "Pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă!"

Surorile Carităţii ale Sf. Ioana Antida Thouret la Grigorovca

La Grigorăuca vor activa Surorile Carităţii a Sf. Ioana Antida Thouret . Surorile Carităţii ale Sf. Ioana Antida Thouret au vizitat de mai multe ori anul acesta Parohia „Naşterea Sfintei Fecioare” din Grigorăuca. Conform unui acord preliminar cu Episcopia de Chişinău, surorile se pregătesc să înceapă în aprilie 2005 o activitate apostolică în cele două comunităţi ale Parohiei, Grigorăuca şi Petropavlovka. Au fost deja alese şi cele trei surori care se vor dedica acestei activităţi şi anume Sr. Rosella Fumagalli, Sr. Maria Toma şi Sr. Tatiana, care acum se pregătesc pentru această misiune.

Acest proiect naşte pe de o parte din căutările părintelui paroh, Ştefan Socaciu care doreşte să însufleţească activitatea pastorală cu ajutorul unei comunităţi de surori iar pe de altă parte din dorinţa deosebită a Superioarei Provinciale Sr. Maria Clemente Alimenti de a veni în ajutorul activităţilor pastorale ale Episcopiei de Chişinău. Un efort deosebit în promovarea proiectului l-a avut şi Sr. Claudia Grenga, prezentă de mai multe ori în acest an la Grigorăuca şi care în luna august a acestui an, împreună cu Sr. Tatiana şi Sr. Maria, ajutate de un grup de cinci tineri din Italia, au organizat un campus pentru copiii din cele două comunităţi. Pentru ca eforturile lor să fie încununate de succes şi proiectul să poată începe la timpul hotărât, cerem sprijinul în rugăciune din partea tuturor credincioşilor şi al acelora care ne cunosc.

Exerciţii spirituale

Zile mari de bucurie spirituală în parohiile Stăuceni şi Creţoaia. Duminică, 12 decembrie, credincioşii din parohia Stăuceni au aprofundat înţelegerea sacramentului Spovezii, prin participarea la Sf. Liturghie în cadrul căreia au fost ţinute o predică şi o conferinţă pe această temă.

De asemenea, în parohia Creţoaia, comunitatea parohială a avut 2 oaspeţi din România, pr. Gabriel Bucur şi pr. Cristian Ciobancă, care prin predicile lor au ţinut să evidenţieze însemnătatea Sacramentelor Spovezii şi Euharistiei în viaţa creştinului.  În cele două zile, cei doi preoţi au ţinut câte 2 meditaţii de mare folos spiritual pentru credincioşi, pr. Andrei exprimând plastic acest efort ca „o injecţie de spiritualitate şi sfinţenie”.

Orăşelul Copilăriei

În ziua de 14 decembrie ac. în localitatea Pârâta a fost inaugurat oficial un proiect social destinat copiilor fără casă şi familie, numit simbolic „orăşelul copilăriei”. La deschidere a participat Preşedintele Republicii Moldova, Dl. Vladimir Voronin împreună cu Doamna Taisia Voronin, reprezentanţi ai Guvernului, precum şi un mare număr de prieteni şi binefăcători ai Organizaţiei Concordia, din  Austria, Lichtenstein şi Germania care au susţinut realizarea  proiectului. Slujba de binecuvântare a fost săvârşită în spirit ecumenic de un grup de preoţi şi clerici ai Bisericii Ortodoxe condus de către Părintele Pavel Borşevici  iar din partea Bisericii Catolice a fost rostită o rugăciune de binecuvântarea de către Ep. Anton Coşa.

Momentul oficial a fost marcat prin tăierea panglicii de către cei trei co-parteneri ai acestui proiect social, Doamna Taisia Voronin, soţia Preşedintelui Republicii Moldova, Pr. Georg Sporschill SJ - Preşedintele Concordia şi Dr. Hans Peter Haselsteiner, Preşedintele Firmei austriece – STRABAG. Importanţa acestui moment a fost subliniată atât în toate luările de cuvânt cât şi prin armonia celebrărilor, intervenţiile artistice deosebit de plăcute ale copiilor şi nu în ultimul rând prin atmosfera de sărbătoare creată de organizatori. Pentru Biserica Catolică acest moment reprezintă o nouă încercare de a pune umărul alături de oamenii de bine din ţară şi de peste hotare la ameliorarea situaţiei sociale din Republică şi mai ales la împlinirea cât mai fidelă a misiunii sale.

Încheierea Sinodului Diecezei de Iaşi

În ziua de 8 decembrie, solemnitatea Neprihănitei Zămisliri,  s-a închis în mod oficial Sinodul Diecezei de Iaşi, prin celebrarea unei Sfinte Liturghii în catedrala romano-catolică din Iaşi, Liturghie prezidată de păstorul Diecezei, PS Petru Gherghel la care a luat parte şi episcopul Anton Coşa, în calitate de invitat. La începutul Liturghiei, PS Aurel Percă, Episcop auxiliar de Iaşi, coordonatorul Comisiei de Pregătire a Sinodului, a prezentat rodul muncii Sinodului: un volum cu câteva sute de pagini cu propoziţiile, sugestiile, propunerile şi luările de cuvânt din cadrul sesiunilor plenare. Volumul a fost aşezat la loc de cinste, lângă Sfânta Scriptură. În faţa altarului au stat 16 membri sinodali: cei care au pregătit temele prezentate în cadrul sesiunilor plenare. Din structurile Sinodului au făcut parte preoţi, călugări şi laici, care pe parcursul celor trei ani au adunat sugestiile din parohii, au coordonat redactarea catehezelor şi a temelor, le-au prezentat în aula sinodală sau au fost moderatori. Ei au primit la finalul Liturghiei diplome sinodale.

Sfântul Părinte a trimis un mesaj în care o imploră pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului de la Cacica, să mijlocească de la Răscumpărătorul omului roade îmbelşugate în urma lucrării sinodale. IPS Jean Claude Perisset, Nunţiul apostolic, a vorbit în predică despre rolul Sinodului într-o Dieceză. "Încheierea Sinodul Diecezei de Iaşi este în acelaşi timp un final şi un început". A vorbit apoi despre semnificaţia muncii depuse în cursul celor trei ani şi despre faptul că se continuă drumul de a merge împreună, după semnificaţia termenului "sinod", şi urmează punerea în practică a hotărârilor. IPS Daniel, mitropolitului ortodox al Moldovei şi Bucovinei, prezent şi el la celebrări, a vorbit despre bucuria participării la sărbătoare şi a subliniat că multe din preocupările Sinodului Diecezei de Iaşi sunt şi preocupările Bisericii Ortodoxe. A arătat faptul că ultima etapă a Sinodului corespunde cu anul în care Biserica Ortodoxă l-a comemorat pe Ştefan cel Mare. Înalt Preasfinţia Sa i-a dat PS Petru un engolpion, medalia cu chipul voievodului şi crucea moldavă, pentru a fi oferite Sfântului Părinte.

Din partea Diecezei de Chişinău a mai participat ca membru al Sinodului Mons. Benone Farcaş, fiind unul din cei 2 preoţi care lucrează în străinătate şi au participat la lucrările Sinodului.

Depunere de voturi

Miercuri, 8 decembrie, Biserica a aniversat 150 de ani  de la proclamarea ca dogmă de credinţă a Neprihănitei Zămisliri a Sf. Fecioare Maria. Cu ocazia acestei sărbători, în faţa surorilor din congregaţia sa, în faţa credincioşilor din Creţoaia şi a păstorului acestei comunităţi, sr. Sandra Greco (Congregaţia Surorilor Saleziene) a depus pentru ultima dată voturile temporale (pentru 1 an) de sărăcie, ascultare şi castitate, anul viitor urmând să depună voturile perpetue. Congregaţia Surorilor Saleziene se află în Dieceza noastră de 2 ani şi are ca şi carismă îngrijirea copiilor din familii defavorizate. După cei 2 ani petrecuţi în Moldova, Sr. Sandra va începe în ianuarie anul viitor o altă experienţă misionară în Brazilia.

Tot în Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri a Sf. Fecioare Maria, Congregaţia Surorilor Slujitoare ale Preasfintei Fecioare Maria, Neprihănit Zămislită îşi sărbătoreşte Patroana. Surorile din această congregaţie lucrează în parohiile Stîrcea, Creţoaia, Râbniţa şi Stăuceni. După Sf. Liturghie, surorile au făcut o mărturie vocaţională vorbind despre vocaţia lor şi importanţa de a spune întotdeauna da chemării şi planului lui Dumnezeu.

O nouă vizită a Nunţiului Apostolic

Între 3 şi 7 decembrie ac. Mons, Jean Claude Pèrisset, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, s-a aflat într-o nouă vizită în Dieceza de Chişinău. Aşa cum afirma chiar Excelenţa Sa, „Nunţiul vine în numele Sf. Părinte, al cărui reprezentant este, pentru a cunoaşte mai în amănunt stadiul în care se află dieceza, a cunoaşte mai bine şi acele sectoare care încă nu au fost vizitate, pentru a încuraja şi a le încredinţa de susţinerea Sfântului Părinte”.

Programul Preasfinţiei sale a constat, în prima zi, din vizitarea Biroului Naţional al Caritas Moldova precum şi a unor proiecte sociale create sau încurajate de către Episcopia de Chişinău, în parteneriat cu instituţii de binefacere europene, prin intermediul Caritas Moldova sau a altor instituţii ale Episcopiei.

Proiectul „Home Care - Chişinău” (Îngrijire la domiciliu) finanţat de către CORDAID şi ICO din Olanda, funcţionează din 1999 şi se distinge prin caracterul său ecumenic. Angajaţii şi pacienţii sunt selectaţi din rândurile credincioşilor diferitelor confesiuni, romano-catolici, ortodocşi şi din comunităţile protestante. Pe lângă binele imens pe care acest proiect îl face sutelor de bolnavi şi nevoiaşi, el mai are şi darul de a contribui la apropierea creştinilor aparţinând diferitor confesiuni prin practicarea carităţii. Au fost vizitate şi alte proiecte, precum cel finanţat de către Caritas Luxemburg „Combaterea tuberculozei din penitenciare” sau un proiect pentru copii străzii, creat prin susţinerea Episcopiei de Chişinău de către Pr. Georg Sporschill SJ şi de organizaţia "Concordia".

A doua duminică a Adventului a fost o ocazie de a vizita şi de a celebra Sf. Liturghie în cea mai tânără comunitate în devenire a Episcopiei, încredinţată spre păstorire părinţilor Franciscani Conventuali de la Roman. Este vorba despre două foste filiale ale Parohiei Stîrcea, şi anume Rîşcani şi Cupcini.

Sf. Liturghie celebrată în capela din Rîşcani a fost prezidată de către Nunţiul Apostolic. Au concelebrat PS Anton Coşa, Părintele Provincial Ciuraru Ioan, Mons. Piergiorgio Bertoldi, consilierul Nunţiaturii, Pr. Ioan Blaj, paroh de Stârcea şi cei doi părinţi franciscani, Pr. Damian şi Pr. Iosif şi au participat în jur de 40 de credincioşi din cele două comunităţi. În aceeaşi zi, în drum spre Rîşcani, Mons. Jean Claude Pèrisset a făcut un scurt popas în Petropavloka, filiala Parohiei Grigorăuca unde s-a întreţinut cu părintele paroh Ştefan Socaciu şi cu comunitatea adunată la Sf. Litughie. La întoarcere spre Chişinău s-a vizita construcţia noii biserici din Bălţi iar după aceea sa făcut o scurtă vizită la casa parohială unde Nunţiul şi însoţitorii săi au fost oaspeţii Pr. Jacek Puc şi a Surorilor Baptisitine.  În cele din urmă a fost consacrată o zi şi jumătate unor vizite cu caracter diplomatic, la Primul Ministru al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe precum şi la unele ambasade şi instituţii internaţionale ce îşi au sediul la Chişinău.

Cu recunoştinţă în suflet mulţumim bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite în aceste zile.