Chişinău - un nou paroh al Catedralei

Duminică, 30 ianuarie Mons. Benone Farcaş a luat în primire oficiul de paroh al Parohiei „Providenţa Divină” din Chişinău; noul păstor a fost prezentat de Preasfinţitul Anton Coşa la Sf. Liturghii celebrate duminică în Catedrală.

Reintrarea definitivă în circuitul pastoral a bisericii-Catedrale reamenajată şi completată cu capela "Maica Bunului Sfat" au dus şi la exigenţe noi de organizare, care depăşesc simpla activitate parohială. Pe de altă parte este tot mai evidentă creşterea necesităţilor credincioşilor de limbă polonă atât din Chişinău dar şi din alte localităţi ale Diecezei. În acest scop, Pr. Stanislav Cuharec a fost numit în oficiul de "Responsabil cu activitatea pastorală pentru credincioşii de limbă polonă în cadrul parohiei "Providenţa Divină" din Chişinău şi pentru localităţile din partea centrală şi de sud ale Episcopiei de Chişinău. 

Vizită Caritas

În perioada 25-29 ianuarie, Caritas Moldova a organizat o serie de vizite ale filialelor Caritas din teritoriu, precum şi întâlniri cu responsabilii locali ai Caritasului parohial şi cu alte persoane implicate în activitatea de caritate a organizaţiei. Grupul, format din Mons. Farcaş Benone, vicar general, pr. Alfred Weiss, preşedintele Caritas Moldova şi d-ra Otilia Sârbu, director al acestei instituţii s-au deplasat în fiecare parohie, tema discuţiilor axându-se în principal pe armonizarea relaţiei Centru (Caritas central) - filială (Caritas parohial).

Ultimile noutăţi

Aflat în Italia, în Arhidieceza de Lecce, în Parohia S.Maria della luce in San Matteo Episcopul Anton Coşa a prezidat Ceremonia Botezului a trei copii ai căror mame provin din România şi Nigeria, şi care s-au născut în Centrul de primire „Regina Pacis” din Lecce. Această mică sărbătoare se înscrie în activitatea comună pe care Fundaţia o desfăşoară atât în Italia cât şi în Moldova. Cu această ocazie, Caritas Lecce a invitat la un moment de întâlnire şi de sărbătoare toţi cetăţenii români sau moldoveni rezidenţi în Provincia Lecce.

În curând, prin grija binefăcătorilor din Italia la Casa Providenţei din Chişinău va fi dată în folosinţă o mini-fabrică pentru producerea pâinii şi  dulciurilor, sub coordonarea Sr. Michelina şi a lui Edgar Vulpe. Producerea şi împărţirea pâinii săracilor din Moldova va avea o mare semnificaţie: darul pâinii făcut celui sărac constituie un gest de solidaritate şi caritate profundă.

Campusul de iarnă

Nici nu s-au terminat încă bine ecourile campusurilor de vară din Dieceză, că la Centrul social "Casa Providenţei" din Chişinău s-au deschis porţile unui nou campus, de iarnă.

Desfăşurat sub egida "O copilărie deschisă şi sociabilă", la campus vin în jur de 40 de copii, învăţând prin diferite activităţi recreative să-şi însuşească tainele deschiderii faţă de ceilalţi. Alături de Surorile Providenţei, la acest campus participă şi 14 animatori din Chişinău.

Clopotele Catedralei

După ce a fost restaurată în întregime Catedrala din Chişinău simbolizând prin frumuseţea sa vivacitatea Bisericii din R. Moldova, a sosit rândul clopotelor să vestească şi să cheme la rugăciune  prin sunetul lor curat şi melodios, după ce au îndurat umilinţa tăcerii timp de atâţia ani.

Realizat de către o firmă germană, programul de sonorizare a clopotelor Catedralei reprezintă una dintre ultimile etape prevăzute în restaurarea Catedralei din Chişinău, îmbinând glasul venerabil al clopotelor Catedralei cu noutatea electronicii şi acusticii sintetizate.

O nouă misiune

După doi ani de activitate misionară petrecută în Moldova, Sr Sandra Greco din Congregaţia Surorilor Saleziene ale Sfintelor Inimi a primit un nou mandat de activitate, urmând să plece la una dintre casele mănăstirii din Brazilia.

O schimbare de cultură, mentalitate, climă dar în acelaşi timp o lărgire a viziunii misionare pe care a început-o prin activitatea în Moldova. Toţi cei care au cunoscut-o în slujirea sa din R. Moldova, îndeosebi copiii îngrijiţi la "Regina Pacis" îi urează o viaţă plină de devotament chemării sale, după modelul Sf. Fecioare Maria.

5 ani de episcopat

Joi, 6 ianuarie, în sărbătoarea Epifaniei Dieceza de Chişinău şi mai ales Catedrala - Biserica în care celebrează episcopul - s-a îmbrăcat  de sărbătoare. S-au împlinit 5 ani de la consacrarea ca episcop a Preasfinţitului Anton Coşa. La începutul Sf. Liturghii celebrată de însuşi episcopul Anton Coşa, Mons. Benone Farcaş vicar general, a rememorat momente de la consacrarea întru episcopat săvârşită la Roma cu 5 ani în urmă.

În timpul predicii, episcopul a vorbit despre chemarea la slujirea episcopală pe care Dumnezeu i-a dat-o, asemenea stelei care a călăuzit paşii magilor spre ieslea din Betleem.

În cei 5 ani de la sfinţirea sa ca episcop de către Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, viaţa catolică din Moldova a căpătat contururi deosebite de dezvoltare şi armonie în acest spaţiu ex-sovietic. Împreună cu toţi credincioşii din Moldova vă urăm şi noi cu mult drag "Să ne trăiţi întru mulţi ani, Preasfinţite!"