Forumul Consiliul Mondial al Bisericilor la Chişinău

Consiliul Mondial al Bisericilor deja de câţiva ani, prin intermediul biroului său pentru Europa de Est (CMB BEE) organizează mese rotunde şi forumuri de discuţii pentru partenerii săi moldoveni -  reprezentanţii programelor sociale ale cultelor din Republica Moldova. Scopul acestor întâlniri este creare unui Forum pentru asistarea “persoanelor nevoiaşe” prin intermediul Bisericii şi a organizaţiilor oblăduite spiritual de Biserică (ONGB), pentru facilitarea colaborării pe plan social a structurilor Bisericilor din Moldova, pentru schimb informaţional, precum şi pentru finanţarea diferitelor proiecte sociale prin intermediul CMB BEE. Astfel, până în prezent prin intermediul CMB BEE au fost finanţate şi finalizate 17 proiecte, iar acum sunt în curs de finanţare alte 12 proiecte sociale, împărţite pe patru direcţii

  • Reducerea şomajului / crearea locurilor de muncă şi activitate de dezvoltare
  • Dezvoltarea capacităţilor resurselor umane
  • Protecţie socială / îngrijirea bătrânilor
  • Informare şi advocacy (promovare) / anti-trafic

În perioada 25 – 30 mai 2005 a avut loc la Chişinău Adunarea Generală Anuală a Forumului, în care Episcopia Catolică de Chişinău este reprezentată de către Caritas Moldova cu titlu de observator. În cadrul acestei întâlniri au avut loc întâlniri cu conducătorii Bisericilor Membre ale Forumului. Cu această ocazie, joi, 26 mai, a avut loc întâlnirea cu ES Episcopul Anton Coşa. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat spre analiză raportul narativ şi financiar de activitate al Forumului pentru 2003- 2004. În cadrul discuţiilor s-a evidenţiat dorinţa tuturor ca si Caritas Moldova sa aibă un rol mai activ in proiectele de viitor si sa-si aducă experienţa in realizarea unor proiecte concrete.

Sfinţirea Capelei „Milostivirea Domnului” si casa surorilor din Cupcini

Dupa o perioadă de intensă aşteptare şi de pregătire, la data de 24 mai a avut loc la Cupcini sfinţirea casei surorilor "Congregatio Jesu" şi a capelei deschisă într-însa pentru mica comunitate din localitate. La Sf. Liturghie de sfintire celebrată de Preasfinţitul Anton Coşa, au mai concelebrat Mons. Benone Farcas, vicar general şi preotii din jur: Pr. Ioan Blaj din Stîrcea, Pr. Damian Alucăcesei şi Pr. Iosif Diac din Rîşcani. Au fost prezente si asistenta generală a Congregaţiei lui Isus, Sr. Francis, superioara provincială Caterina Chelaru,  precum si asistenta provinciala Sr. Teresita precum şi un grup de 20 de persoane din comunitate. Evenimentul a fost o ocazie deosebită şi pentru a întări în credinţă si speranţă comunitatea în formare precum şi pe păstorii ei. Comunitatea din Cupcini este formată din două surori, sr. Varvara Acatrinei şi sr. Lavinia Şerban.

Donaţie de carte românească din partea Kolping România

Miercuri, 25 mai 05 Caritas Moldova a întâlnit cu bucurie delegaţia Kolping Alba Iulia, condusă de Dna Anca Botezan. Această vizită a fost organizată în cadrul proiectului “Şcolile Blajului, Fântânile Darurilor”, derulat de către Organizaţia Kolping la nivel naţional, in perioada 11 octombrie – 11 decembrie 2004. Prin acest proiect au fost colectate cărţi pentru copiii si tinerii din Republica Moldova si Transnistria, cu ocazia aniversarii a 250 de ani de la deschiderea primelor scoli sistematice cu predare in limba romana din România, Şcolile de la Blaj.

In urma prezentării proiectului prin intermediul Organizaţiei Centrale Kolping România, al filialelor sale regionale/diecezane – Kolping Alba- Făgăraş (Blaj), Kolping Banat (Timişoara) si Kolping Moldova (Bacău) si in urma apelului trimis in parohiile greco-catolice din Arhidieceza de Alba Iulia si Făgăraş si in cele din Dieceza de Lugoj, s-au strâns aproape 3.000 de cărţi. Caritas Moldova a distribuit aceste cărţi bibliotecilor parohiale ale Diecezei de Chişinău, precum şi Centrului pentru Copii „Armonia” din Vadul lui Vodă, Orfelinatului din Cupcini, Leova, pe care oaspeţii l-au vizitat personal pentru a-i cunoaşte pe copii. Cei care au donat cărţi în România, în special copiii, au pregătit mici surprize pentru copiii din Moldova   - cărţi poştale cu adresele lor şi speră că astfel se vor crea noi punţi  de prietenie. Mulţumim Kolping!

Hramul Catedralei „Providenţa Divină” din Chişinău, hram la Tiraspol

Sâmbătă, 21 mai a avut loc la Chişinău hramul Catedralei "Providenţa Divină". Alături de toţi preoţii şi de persoanele consacrate care lucrează în Dieceza de Chişinău, alături de poporul credincios din Chişinău sau pelerinii veniţi din alte localităţi, au participat la această sărbătoare şi Pr.Hans Bock paroh al comunităţii din Schierling şi Dl.Fritz Wallner, Preşedintele Consiliului Diecezan al Catolicilor din Regensburg, prieteni ai Diecezei noastre şi mesageri ai Episcopului Muller din Regensburg.

În predica pe care a ţinut-o, Pr.Hans Bock a subliniat puterea prezenţei concrete şi reale a lui Dumnezeu în viaţa de zi cu zi, precum şi responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a deschide ochii sufletului în faţa Providenţei sale divine. La sfârşitul omeliei Pr.Hans Bock a transmis Episcopului Anton Coşa relicviile Sf. Wolfgang din partea Episcopului Muller. De asemenea, cei doi oaspeţi au vizitat mai multe parohii din cele trei decanate, inclusiv din decanatul de Tiraspol, dar şi operele de caritate desfăşurate de Biserica Catolică în Moldova, apreciind tot ce s-a realizat aici ca o lucrare evidentă a Providenţei Divine. Despre vizita oaspeţilor din Regensburg şi impresiile lor despre Biserica Catolică din R. Moldova, veţi putea citi mai pe larg în curând, dânşii având bunăvoinţa de a ne acorda  un interviu. Duminică în Sărbătoarea Sfintei Treimi, a fost rândul credincioşilor din Tiraspol să se îmbrace în haine de sărbătoare. Sf. Liturghie a fost celebrată de către Mons. Benone Farcaş împreună cu alţi preoţi şi credincioşi din Tiraspol, Bender sau alte localităţi.

Cardinalul Christoph Schönborn în vizită la Chişinău

Cardinalul Christoph Schönborn a făcut o vizită la Chişinău în după-amiaza zilei de joi, 12 mai,  însoţit fiind de PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, pr. Pavel Balint, paroh de Bad Deutsch-Altenburg şi un jurnalist al Arhidiecezei din Viena. Vizita  Eminenţei Sale a avut trei obiective: mai întâi a ţinut să fie prezent la simpozionul ocazionat de împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Caritasului Moldova şi la care au mai participat reprezentanţi ai Caritasurilor donatoare, partenere şi prietene: Germania, Olanda, Luxemburg, Franţa, Austria, Iaşi. Cardinalul a celebrat Sf. Liturghie de seară împreună cu Preasfinţitul Anton Coşa şi preoţii veniţi din Dieceză.

Manifestările ocazionate de momentul aniversar al Caritas Stăuceni au continuat cu sfinţirea locului unde va fi construită o casă socială pentru bătrâni fără adăpost, după ce în prealabil, dimineaţa Primarul localităţii Stăuceni a înmânat decizia primăriei de a acorda spaţiul de construcţie. Trebuie menţionat în mod deosebit susţinerea acordată de Cardinal împreună cu prietenii Eminenţei sale pentru realizarea acestui proiect. Tot aici, la Stăuceni, Eminenţa s-a întâlnit cu câteva familii de săraci, şi a vizitat 2 familii din blocul de locuinţe Titanic aflate în asistenţa Serviciului Social-medical din cadrul Staţiei sociale, şi a promis că va reveni la inaugurarea acestei case pentru bătrânii fără adăpost.

Tot în cursul zilei de vineri, Eminenţa Sa s-a deplasat în localitatea Pîrîta unde a vizitat Orăşelul Copilăriei, proiect implementat de Fundaţia "Concordia" al cărui director este pr. Georg Sporschill. Beneficiarii proiectului în curs de desfăşurare sunt copiii străzii; este prevăzut să locuiască în aceste oaze de bucurie aproximativ 350 de copii. În Orăşelul Copilăriei  a fost întâmpinat de cei 18 copii aflaţi deja la Concordia, de directorul, educatorii, voluntarii (unii din Austria), copiii prezentînd un mic spectacol în cinstea înaltului oaspete. În ziua de 14 decembrie 2004, în localitatea Pârâta a fost inaugurat oficial un proiect social destinat copiilor fără casă şi familie, numit simbolic orăşelul copilăriei.

Reamintim că la inaugarea acestui proiect în luna decembrie 2004, au fost prezenţi Preşedintele Republicii Moldova,  reprezentanţi ai Guvernului, precum şi un mare număr de prieteni şi binefăcători ai Organizaţiei Concordia, din  Austria, Lichtenstein şi Germania care au susţinut realizarea  proiectului şi a fost celebrată o slujbă de binecuvântare în spirit ecumenic de un grup de preoţi şi clerici ai Bisericii Ortodoxe condus de către Părintele Pavel Borşevici  iar din partea Bisericii Catolice a fost rostită o rugăciune de binecuvântare de către Ep. Anton Coşa.

Ziua Diecezană a persoanelor consacrate

Sâmbătă 14 mai, în Sărbătoarea Sf. Matia, marea majoritate a persoanelor consacrate din Dieceza de Chişinău a fost prezenta la Chişinău pentru a celebra Ziua Diecezană a persoanelor consacrate.
Au fost prezenţi călugări şi călugăriţe din toate congregaţiile care lucrează în dieceză. Întâlnirea a început cu o conferinţă prezentată de Mons. Benone Farcaş, având ca tematică evidenţierea coordonatelor Evanghelizării în Dieceza de Chişinău, după ce in cadrul altor întâlniri tematicile s-au axat pe Evanghelizare – referinţe generale sau Evanghelizarea în Europa de Est.

Programul a continuat cu o oră de adoraţie a Sf. Sacrament şi Sf. Liturghie celebrată de Episcopul Anton Coşa impreună cu preoţii călugări şi preoţii din Chişinău. În cadrul omeliei,. pr. Janusz Blaut a accentuat importanţa revigorării permanente a vocaţiei speciale la viaţa consacrată, prin rugăciune şi practicarea eroică a virtuţilor evanghelice în viaţa de zi cu zi.

Congres despre traficul de fiinţe umane

La congresul despre fenomenul traficului de fiinţe umane, organizat la Dusseldorf (Germania) de către asociaţiile germane Salwodi şi Renovabis, au participat şi reprezentanţi ai Fundaţiei "Regina Pacis" din Moldova, precum şi ai Caritas Moldova, care prin conferinţele prezentate au centrat atenţia participanţilor asupra situaţiilor de criză prezente în spaţiu ex-sovietic, dar şi programe concrete de recuperare şi prevenire ale acestui flagel al societăţii moderne.

A surprins prin actualitatea şi realismul temei tratate relaţia d-lui Ilie Zabica, directorul Fundaţiei "Regina Pacis" din Moldova. Laitmotivul conferinţei prezentate de d-ul Zabica a fost  prezenţa Fundaţiei şi a altor organizaţii din Moldova în viaţa celor care suferă, oferind ocazii valide de solidarietate şi de formare, prin proiecte educative care au ca obiectiv fundamental redescoperirea valorilor persoanei şi familiei. 

Zilele vocaţiei la Chişinău

Cu binecuvântarea Episcopului de Chişinău, în zilele de 6-8 mai ac. a fost organizată o vizită a studenţilor Institutului Romano-Catolic din Iaşi la Chişinău şi în alte câteva parohii ale acestei dieceze. Vizita a avut un caracter tematic şi s-a încadrat în iniţiativa comună de promovare a vocaţiilor la Sfânta Preoţie. Cei 115 seminarişti, printre care doi ai Diecezei de Chişinău, au fost însoţiţi de către Pr. Rector Wilhem Dancă şi de alţi 7 preoţi. Pornind de la Centrul Social-Pastoral „Casa Providenţei”, oaspeţii au vizitat pe rând Catedrala „Providenţa Divină”, Parohia din Stăuceni precum şi Parohia din Creţoaia. Pretutindeni au fost organizate scurte momente de rugăciune şi cântari. A impresionat numărul mare de seminarişti, rugăciunea şi cântarea lor în cinstea Preacuratei Fecioare Maria, precum şi mărturia unora dintre ei cu privire la propria vocaţie. În scurta lor vizită seminariştii au fost introduşi şi în istoria Bisericii locale, iar prin vizitarea cimitirului polonez din str. Valea Trandafirilor, a bisericuţei armeneşti şi a unor morminte ale înaintaşilor, li s-a oferit o imagine destul de completă a ceea ce înseamnă astăzi Biserica Catolică din Republica Moldova, mai ales în zona ei centrală. Grupul seminariştilor s-a oprit pentru o clipă şi în faţa statuii marelui voevod Stefan cel Mare şi Sfânt unde s-a adus un omagiu celui care este până astăzi simbolul unităţii Moldovei. A fost vizitată .şi aleea clasicilor şi s-au făcut fotografii care să însoţească impresiile trăite în Moldova.

Numire

Începând cu data de 1 mai, Pr.Vladislav Pogrebnoi va activa în calitate de vicar parohial în parohia Grigorăuca.

Pr. Vladislav s-a născut la data de 6 ianuarie 1976 la Sloboda-Raşcov, iar după terminarea studiilor teologice în Polonia, a fost hirotonit preot la data de 9 decembrie 2002 de către PS Anton Coşa, episcopul de Chişinău, în capela "Sf. Alois Scrossoppi" din cadrul Centrului Social-Pastoral "Casa Providenţei". A lucrat 2 ani ca vicar parohial al Parohiei Chişinău.

Noua parohie în care va activa părintele, este păstorită de Pr. Ştefan Socaciu şi are o filială cu biserică la Petropavloca.