Primirea ministerului acolitatului la Creţoaia

Luni, a doua zi de Paşti, Parohia "Înălţarea Sfintei Cruci" din satul Creţoaia a fost locul unei noi instituiri de acolit. Seminaristul Ion Reveneală seminarist în anul V la Seminarul din Sankt-Petersburg, de loc din acest sat, a fost instituit acolit de către episcopul Anton Coşa, în cadrul unei Sf. Liturghii solemne, la care au mai participat Mons. Benone Farcaş vicar general şi paroh de Chişinău, pr. Daniel Medveş, coordonatorul Pre-seminarului diecezan şi pr. Andrei Dăscălaşu, administrator parohial precum şi o mare mulţime de credincioşi şi pelerini. Ministerul acolitatului constituie ultimul pas pe calea pregătirii spre Sfânta Preoţie, de aceea şi cuvântul episcopului a accentuat importanţa formării vocaţiilor autohtone, atât pentru Sf. Preoţie, cât şi pentru viaţa consacrată în Dieceza de Chişinău.

Experienţă pastorală

La ceremoniile din Săptămâna Sfântă a participat pentru prima dată în dieceza noastră pr. Janusz Blaut, din Polonia, având o bogată şi fructuoasă experienţă misionară timp de 10 ani în Osetia de Nord, fost paroh de Vladicavcaz, nu departe de Beslan.

Părintele a fost invitat în Dieceza de Chişinău de către Episcopul Anton Coşa pentru a face o experienţă pastorală, în perspectiva unei eventuale colaborări spre folosul poporului credincios din Moldova.  

O nouă etapă de colaborare între Caritas Moldova şi Caritas Luxemburg

Caritas Luxemburg, organizaţie soră a Caritas Moldova din cadrul Federaţiei Caritas Europa, a manifestat o sensibilitate deosebită faţă de probleme Moldovei încă din anii 1999 punând bazele unui sistem nou şi performant de combatere a TBC în penitenciarele Moldovei. Anul acesta, la 17 martie, în cadrul vizitei oficiale la Luxemburg a ES Anton Coşa, Pr. Alfred Weiss, Preşedinte Caritas Moldova şi Drei Otilia Sîrbu, Director Caritas Moldova, a fost semnat un acord de colaborare între cele două organizaţii. Acest document semnat la cel mai înalt nivel, de către ES Arhiepiscopul de Luxemburg şi ES Episcopul de Chişinău, precum şi preşedinţii celor două organizaţii, pune bazele unei noi etape de colaborare. Etapă care va marca o conlucrare mai strânsă în sfera socială, facilitarea reciprocă a dezvoltării celor două organizaţii, promovarea mutuală a intereselor Caritas. Tot prin acest document partenerii şi-au reconfirmat adeziunea la viziunea Confederaţiei   Caritas Internaţionalis: “Dorim o civilizaţie a iubirii, care reflectă împărăţia lui Dumnezeu, în care prevalează justiţia, pacea, credinţa, libertatea şi solidaritatea, şi în care prevalează demnitatea persoanei umane, create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, unde nu mai există sărăcia dezumanizantă şi bunurile pământului sunt împărţite de către toţi, unde întreaga creaţie este respectată şi co-există pentru binele comun al viitoarelor generaţii, unde toţi oamenii, mai ales cei marginalizaţi, subjugaţi şi excluşi, găsesc speranţă şi sunt încurajaţi să-şi trăiască umanitatea pe deplin ca membri ai întregii umanităţi”.

În acelaşi timp, acordul de colaborarea stabileşte bazele unei transparente implementări a proiectului de prevenire a TBC în penitenciarele Moldovei, ca urmare a epidemiei de tuberculoză din republică. În cadrul ceremoniei de semnare a memorandumului partenerii au făcut un schimb de daruri simbolice, pentru a întări prietenia. Cel mai mare dar primit cu această ocazie a fost vestea finanţării integrale pînă în iunie 2006 a cantinelor sociale ale Сaritas Moldova. În timpul aceleiaşi vizite oficiale, delegaţia Caritas Moldova a avut posibilitatea de a face un schimb de experienţă cu colegii din Departamentul Internaţional al Caritas Luxemburg, de a vizita proiectul pentru persoane fără domiciliu din Luxemburg şi centru pentru migraţi susţinut de Caritas Luxemburg.

Vizita partenerilor Cordaid (Caritas Nederlanda) la Caritas Moldova

În perioada 14 - 25 martie s-a aflat în vizită de lucru la Chişinău Dl Piet von Gils, coordonator de programe Cordaid in Europa de Sud-Est. Cu această ocazie a fost discutat planul de colaborare între cele două organizaţii pentru 2005 – 2007. acest plan cuprinde dezvoltarea organizaţională a Caritas Moldova, precum şi proiecte de îngrijiri la domiciliu. În total vor fi susţinute 10 proiecte. În cadrul aceste vizite, luni, 14 martie Dl Piet von Gils a avut o întrevedere cu ES Episcopul Anton Coşa. În cadrul întrevederii au fost subliniate adeziunea Episcopiei de Chişinău în dezvoltarea proiectelor de caritate, în special în susţinerea familiei, a copiilor şi tinerilor, precum şi a vârstnicilor. În această perioadă Cordaid a organizat o masă rotundă pentru partenerii săi din Moldova pentru a face o reflecţie asupra direcţiilor de dezvoltare şi planul strategic Cordaid pentru 2007-2010, precum şi pentru a discuta problema egalităţii în drepturi a genurilor (între bărbaţi şi femei) în Moldova şi contribuţia organizaţiilor din Moldova la acest capitol. În această ordine de idei, s-a concluzionat ca atât barbaţii, cât şi femeile au nevoie de şanse egale de realizare, drepturi egale, în baza unei competitivităţi reale şi a respectului reciproc.

Triduumul Pascal la Chişinău

În Duminica Floriilor, cu care a început Săptămâna Sfântă, episcopul Anton Coşa a celebrat Sfânta Liturghie de la ora 10.30 în catedrala din Chişinău, alături de preoţii Parohiei "Providenţa Divină", mons. Benone Farcaş şi pr. Vladislav Pogrebnoi. Mesajul predicii s-a centrat pe invitaţia de a-l primi şi a-l însoţi pe Isus în viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. De asemenea, miercuri după Sfânta Liturghie a fost organizată o celebrare penitenţială la care au fost invitaţi ca pr.confesori toţi preoţii din Chişinău şi din împrejurimi, în număr de 7.

Joia Sfîntă i-a adunat în Catedrală pe toţi preoţii care lucrează în Dieceza de Chişinău, în ziua în care Isus a instituit Sacramentele Euharistiei şi Preoţiei. Cu toţii şi-au reînnoit fagăduinţele depuse în ziua hirotonirii; de asemenea au fost sfinţite şi uleiurile sfinte. Vinerea Sfîntă şi Solemnitatea Învierii Domnului vor continua să fie celebrate liturgic tot în Catedrală în prezenţa episcopului şi a tuturor preoţilor care lucrează în Chişinău.

Exerciţii Spirituale la Creţoaia

În perioada 17 - 20 martie credincioşii din satul Creţoaia s-au bucurat de darurile spirituale ale sfintelor Misiuni, conduse de către Mons. Vladimir Petercă, Rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.

Cunoscut biblist, mons. Petercă a încercat să ofere credincioşilor din Parohia Creţoaia răspunsuri la întrebările şi problemele lor zilnice prin mici "puseuri" biblice, în cuvinte simple, şi invitând la o mică introducere în tainele Bibliei. Emblematică a fost expresia "generaţie de sacrificiu", vis-a-vis de drumul poporului evreu prin pustiu pe de o parte, precum şi situaţia religioasă a omului aflat în căutarea lui Dumnezeu după o lungă perioadă de întuneric.

Întâlnirea persoanelor consacrate din Dieceza de Chişinău

Joi, 10 martie, la Stăuceni a avut loc întâlnirea periodică a persoanelor consacrate din Dieceza de Chişinău. Întâlnirea, la care au participat majoritatea călugărilor şi călugăriţelor care lucrează în Dieceza de Chişinău, dar şi preoţi diecezani şi laici, a avut ca temă "Evanghelizarea în ţările post-comuniste". Au fost invitaţi pentru a conferenţia la tema propusă pr.prot. Vasile Garbuz, parohul Bisericii „Sf. Ioan Teologul”, s. Peresecina, r. Orhei, d-na Ludmila Tihanov, doctor în istorie şi conferenţiar la Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale din cadrul ULIM, şi pr.prof.dr. Emil Dumea de la Institutul Teologic Catolic Iaşi. Conferinţele, deosebit de interesante au cuprins toată sfera vieţii religioase şi a mărturisirii credinţei în perioada comunistă atât în Biserica ortodoxă din Moldova ( d-na Ludmila Tihanov şi pr.Vasile Garbuz) cât şi în Biserica greco-catolică şi romano-catolică din România (pr.Emil Dumea). Mai mult, ultimul vorbitor a subliniat şi situaţia actuală a vieţii religioase din Romania în paralel cu moştenirea şi mentalităţile rămase din perioada politicii comuniste. Întâlnirea s-a încheiat cu un program spiritual.

Parlamentari cehi în vizită la Episcopia de Chişinău

Sosiţi la Chişinău în calitate de observatori la alegerile din 6 martie, trei parlamentari cehi, Dl. JIRI KARAS, Dl. PETR SULAK şi Dl. PETR BRATSKY şi-au exprimat dorinţa de a fi primiţi şi de către Episcopul de Chişinău. Întâlnirea preconizată pentru vineri 4 martie a avut loc într-un cadrul amical şi a fost o ocazie pentru ambele părţi de a face un schimb de noutăţi fiecare din propria ţară. Oaspeţii s-au interesat despre situaţia actuală a Bisericii Catolice în Republica Moldova, despre condiţiile în care activează precum şi perspectivele de dezvoltare a comunităţii catolice din Moldova. Răspunzând întrebărilor puse, Preasfinţia Sa a subliniat şi efortul Bisericii de a fi în societate un factor de coeziune inter-etnică şi o voce puternică ce cheamă  la convieţuire paşnică. La întrebarea oaspeţilor cât priveşte situaţia politică a ţării şi ultima campania electorală,  prelatul catolic a exprimat convingerea că Biserica trebuie să rămână mereu deasupra tuturor jocurilor politice, rolul ei fiind mai mult spiritual, în baza vocaţiei sale profetice de a promova între oameni Binele Suprem şi, constă doar în formarea de conştiinţe clare, sănătoase şi în alimentarea lor cu principii solide, universal valabile. Biserica însă trebuie să rămână într-o poziţie echidistantă faţă de orice partid sau concurent electoral. Oaspeţii au fost însoţiţi de către reprezentantul comunităţii cehe din R. Moldova, Dl. VLADIMIR KARASEK şi de către binecunoscutul scriitor Dl. Andrei Burac.

Work-shop pe probleme media

În perioada 7-11 februarie la Chişinău a avut loc un work-shop pe probleme media, organizat de către Episcopia Romano-Catolică Chişinău şi Catholic Media Council (CAMECO) reprezentată de către d-na Sofie Jannusch director pentru Europa de sud-est. La seminar au participat toţi cei implicaţi efectiv în activitatea Oficiului Diecezan pentru comunicaţii, precum şi unii dintre colaboratori. Work-shopul a avut ca principală temă analiza politicii manageriale a revistei diecezane "Bunul Sfat" şi reorganizarea sa după criterii pozitive în scopul atragerii interesului cititorului.  Joi, în Ziua Comunicaţiilor sociale  a avut loc o conferinţă la care au participat toţi pr.parohi din Dieceza de Chişinău cu scopul creării unui cadru adecvat pentru optimizarea activităţii mass-media diecezane. Catholic Media Council (CAMECO) este un oficiu de cercetare şi consiliere în domeniul comunicaţiilor şi media, printre iniţiativele mediatice catolice de pe diferite continente, numărându-se şi evaluarea proiectelor în acest domeniu în numele organizaţiilor de ajutor şi al responsabililor de proiecte în domeniul media.

Deschiderea Programului Pastoral 2005-2007

După o primă etapă de analize şi convorbiri începute deja spre sfîrşitul anului trecut, episcopul Anton Coşa, în cadrul unei celebrări solemne în catedrala „Providenţa Divină” din Chişinău, programate pentru ultima duminică înainte de Postul Mare, a dat citire scrisorii sale pastorale prin care a deschis oficial Programul pastoral 2005-2007 intitulat „Euharistia –Familia-Vocatiile”.

Cu acesată ocazie, episcopul  a transmis în mod solemn parohului Catedralei, Mons. Benone Farcaş textul Programului Pastoral, din care doi reprezentanţi ai Comisiei parohiale special create pentru implementarea programului pastoral au citit un scurt fragment. În cuvîntul său Mons. Benone a mulţumit episcopului pentru grija sa pastorală arătată şi prin acest instrument de comuniune pastorală şi l-a asigurat că începînd cu săptămîna ce urmează, programul de lucru al celor implicaţi în activitatea pastorală parohială va avea ca prioritate analiza textului primit şi crearea unei strategii de activitate, impărţită pe diferite sectoare (liturgic, catehetic, spiritual, etc.) care să implice cît mai mulţi credincioşi din cadrul parohiei.

Astfel de celebrări solemne, vor avea loc în duminicile următoare  în toate parohiile Diecezei pe care Episcopul le va vizita pentru a le transmite  personal noul Program Pastoral.

O nouă superioară pentru Surorile Slujitoare ale lui Cristos Marele Preot - comunitatea din Chişinău

Prezente în R. Moldova încă de la începutul anilor 1990, fiind prima dintre toate Congregaţiile de surori venite în ajutorul Episcopiei de Chişinău, surorile „Slujitoare ale lui Cristos Marele Preot” au primit recent o nouă superioară, în persoana Sr. Nicoleta Ghiuzan.  Schimbarea de ştafetă are loc ca urmare a faptului că Sr. Margareta Lazăr, la sfârşitul lunii ianuarie ac. şi-a încheiat mandatul ei superioară prevăzut pentru trei ani şi în conformitate cu Constituţiile Congregaţiei, Superioara Generală, Sora Valeria Doboş a pus în aplicare prevederile canonice.

Ascunse de ochii curioşi, adăpostite la umbra unei carisme de excepţie, întărite spiritual prin rugăciune zilnică şi meditaţie, aceste surori sunt deja de nelipsit în Casa Episcopiei de Chişinău, şi prin dăruirea lor fac ca însăşi slujirea Episcopului şi a preoţilor din jurul său să fie cât mai eficientă şi lipsită de grijile legate de cele pământeşti. Cu această ocazie, Episcopul şi preoţii din Chişinău aduc sincere mulţumiri acestei Congregaţii şi Episcopiei de Iaşi, prin intermediul căreia a fost posibilă această slujire.