Exerciţii spirituale pentru preoţi la Râbniţa

Şase preoţi şi doi fraţi din Congregaţia Preoţilor Prea Sfintei Inimi a lui Isus ce activează în Episcopia de Chişinău în regiunea Transnistria, au participat în perioada 15-20 noiembrie ac. la exerciţiile spirituale anuale ce se ţin regulat de patru ani încoace în parohiile noastre din Transnistria. Anul acesta ele au fost predicate de către părintele Lach Józef din Lublin iar tema centrală a fost axată aspra centralităţii lui Isus în viaţa preotului.

În ultima zi preoţii au fost vizitaţi de către Episcopul Anton Coşa care a dorit să ia parte la un moment de comuniune cu confraţii dehonieni. În acelaşi timp episcopul a făcut unele comunicări cu privire programul pastoral care se încheie şi la cel nou ce se începe precum şi cu privire la alte aspecte ale vieţii Bisericii din ultima perioadă.

Din mărturiile participanţilor a rezultat că aceste exerciţii au fost deosebit de apreciate şi cu toţii şi-au exprimat dorinţa ca şi la anul ele să fie predicate de acelaşi confrate preot. 

Ziua recunoştinţei

La sfârşitul anului 2000, la încheierea Marelui Jubileu, Sf. Părinte invita întreaga Biserică să iasă în larg şi să „contemple chipul lui Cristos” pentru a-l imprima cât mai bine în viaţa proprie. (NMI 16). Şi noi la nivelul Episcopiei de Chişinău, a fost iniţiat un program pastoral trienal care s-a intitulat: să-l cunoaştem , să-l iubim şi să-l imităm pe Cristos . Cei trei ani au fost o „şcoală de comuniune” (NMI 43) prin care s-a voit corelarea activităţilor la nivel diecezan pentru a să lucra ca  o familie unită.

Experienţa acestui program pastoral va rămâne în istoria bisericii locale ca una pozitivă. Dincolo de dificultăţile legate de diferenţele socio-culturale existente atât printre comunităţile parohiale cât şi printre preoţii şi persoanele consacrate, fiecare cu specificul său, s-a încercat a fi la unison şi a-l predica pe Cristos în acelaşi mod, aşa cum este prezentat de Evanghelii (şi nu după alte criterii), s-a voit apropierea de El cu iubirea sinceră, pentru a-L imita în ascultarea sa faţă de Tatăl.

La încheierea acestei experienţe, înainte de a se proiecta noi iniţiative, era normal ca toţi să aducă prinosul lor de recunoştinţă lui Dumnezeu. De aceea episcopul Anton Coşa i-a invitat pe toţi printr-o scrisoare circulară, ca în ultima duminică a anului liturgic, în solemnitatea lui Cristos Regele Universului, să se celebreze în toate parohiile o zi de aducere de mulţumire organizând participarea întregii comunităţi la adoraţie continuă.

Anul Euharistic 

Duminică, 21 noiembrie, în Sărbătoarea lui Cristos - Regele  Universului, în toate parohiile din Dieceza de Chişinău a avut loc după Sf. Liturghie Adoraţia Publică a Sf. Sacrament, pentru orele din timpul după-amiezii, punându-se în fapt îndemnul Episcopului Anton Coşa către preoţi de a marca în acest fel începerea Anului Euharistic. De asemenea toţi preoţii din parohii sunt chemaţi să organizeze un program pastoral cât mai eficient pentru a pune în evidenţă Misterul Sf. Euharistii aşa cum este prezentat în documentul "Mane nobiscum Domine" al Sf. Părinte.

Exerciţii spirituale pentru preoţi, la Chişinău

În perioada 8 - 11 noiembrie la Chişinău s-au desfăşurat exerciţii spirituale pentru preoţi. Au participat împreună cu episcopul Anton Coşa, 7 preoţi: mons. Farcaş Benone, pr.Pr. Stanislau-Ioan Cucharec (Chişinău), Pr. Vladislav Pogrebnoi (Chişinău), pr. Felix Malciuc (Bălţi), Pr. Andrei Dăscălaşu (Creţoaia), pr. Ioan Blaj (Stârcea), pr. Roman Popravka (Odessa).

Conferinţele au fost ţinute de Pr. Pierre Dumoulin, rectorul Seminarului din Tbilisi (Georgia), şi au avut ca tematică Euharistia - spiritualitatea  preotului diecezan, aprofundată mai ales în Evanghelia Sf. Ioan,  ţinându-se cont de semnificaţia Anului Euharistic care a început în octombrie.

Lansarea cărţii "Raporturile dinastice şi rolul "diplomaţiei de mariaj" în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XIV - mijlocul secolului al XVII" a istoricului Lilia Zabolotnaia

Miercuri, 10 noiembrie, la Muzeul Naţional de Istorie a avut loc lansarea cărţii "Raporturile dinastice şi rolul "diplomaţiei de mariaj" în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate
a secolului al XIV - mijlocul secolului al XVII" de Lilia Zabolotnaia. Cartea, care a apărut în condiţii grafice deosebite cu sprijinul Episcopiei Romano-Catolice de Chişinău, prezintă formarea şi mai ales afirmarea identităţii naţionale, prin legături de înrudire cu familiile regale poloneze. Prezent la această lansare de carte, episcopul Anton Coşa a subliniat că "noi creştinii catolici, în bună parte de origine poloneză, găsim urmele prezenţei noastre îndelungate şi permanente pe aceste plaiuri. Subliniind anumite situaţii concrete, autorul pledează pentru toleranţă şi cheamă generaţia actuală la promovarea acestei valori. Naşterea unei naţiuni nu poate fi redusă doar la o singură dată. Ea este un proces îndelungat ce implică multe fenomene. Polonezii din Rep. Moldova sunt urmaşii unor familii care s-au stabilit aici de-a lungul timpului de voie sau de nevoie. Cartea doamnei Zabolotnaia dă mărturie despre prezenţa lor firească pe teritoriile moldave."

La acest eveniment au fost prezente mai multe personalităţi din lumea academică şi literară, precum şi Ambasadorul Poloniei în Moldova.

Camera deputaţilor italieni a vizitat structurile Fundaţiei „Regina Pacis” în Moldova

Cu ocazia vizitei oficiale în Moldova, Preşedintele Camerei Deputaţilor italieni, Pier Ferdinando Casini a vizitat structurile Fundaţiei „Regina Pacis” în Moldova.

Preşedintele Casini s-a aflat în Moldova pentru a întoarce vizita  pe care parlamentarii moldoveni au efectuat-o lunile trecute la Parlamentul italian. Cu ocazia prezenţei în Chişinău, Preşedintele a decis să includă în programul său şi vizitarea  realităţilor caritative ale Fundaţiei „Regina Pacis” din Moldova, în continuitate cu acea prietenie care a caracterizat profunda legătură cu Arhiepiscopul de Lecce, Mons. Cosmo Francesco Ruppi.

Vizita, care avut loc la două luni de la de la inaugurarea ultimei structuri „Regina Pacis” din Chişinău, în prezenţa echipei naţionale de fotbal este o recunoaştere a activităţii făcute în folosul celor nevoiaşi, Casini apreciind în mod deosebit toată activitatea socială Bisericii Catolice în Moldova.

Caritas Moldova si partenerii ei strategici  

În perioada 25-30 octombrie ac. la Chişinău s-a desfăşurat Conferinţa Caritas Moldova - 2004 la care au participat reprezentanţi ai celor şapte Caritas-uri Naţionale care susţin activităţile Caritas Moldova.

Din partea Caritas Moldova au participat Consiliul de Administraţie condus de către Preşedintele Caritas Molodva, pr. Alferd Weiss precum şi angajaţii Biroului Naţional. În cele patru zile ale întâlnirii a fost prezentata o restrospectiva pentru anii 2003 - 2004 a activitatilor Caritas Moldova, si au fost analizate planul strategic 2005-2007 si planul operational - 2005. Partenerii si-au exprimat propria viziune asupra colaborarii viitoare cu Caritas Moldova. Tot in aceasta perioada au fost vizitate unele proiecte in curs de implementare.Partea cea mai buna a lucrurilor este aceea ca părţile au găsit limbă comună astfel că parteneriatul început acum câţiva ani în urmă va continua cu noi speranţe şi în anul viitor. Urmatoarea sedinta a partenerilor va avea loc in primavara anului 2006.

PS - din pacate nu toti cei din fotografie mai sunt printre noi - prietenul nostru Walfried Herr, de la Caritas Germania s-a stins din viata luni, fara nici o explicatie. Si tocmai isi sarbatorise ziua sa de nastere in timpul zilelor petrecute in Moldova! Requiescat in pace!