Surorile Baptistine – un nou şi decisiv angajament în activitatea de formare a tinerei generaţii!

Sora Rosaria di Iorio, vicara generală a Surorilor Sfântului Ioan Botezătorul, a vizitat recent comunitatea surorilor Baptistine din Bălţi, aducând-o în locul sorei Silvia, trimisă într-o altă misiune dincolo de graniţele Moldovei, pe noua soră Guadalupe, originară tot din Filipine.
Cu ocazia acestei vizite surorile au dorit să salute şi pe episcopul diecezei în faţa căruia şi-au reînnoit angajamentul lor în misiunea pe care au de comun acord au început-o câţiva ani în urmă în Parohia din Bălţi. Surorile se ocupă cu educarea şi formarea copiilor în cadrul Centrului Social al Parohiei Bălţi fiind un ajutor de nepreţuit pentru Părintele paroh Jacek Puċ şi pentru întreaga comunitate.

O parohie nouă pe harta Diecezei

Pe data de 15 octombrie 2005 la Rîşcani s-a scris istorie, încă o pagină de istorie a Diecezei de Chişinău. Comunitatea catolică micuţă de aici s-a îmbogăţit cu un titlu şi un spirit nou, fiind înfiinţată Parohia "Sf. Francisc de Assisi" cu sediul la Râşcani şi având ca filială comunitatea din Cupcini. În prezenţa Episcopului Anton Coşa, a Provincialului Provinciei Franciscane din România, Pr. Ioan Ciuraru şi a consilierului său, în prezenţa a numeroşi preoţi din nordul şi sudul Diecezei, precum şi a credincioşilor din parohiile învecinatea fost citit decretul de înfiinţare a Parohiei "Sf. Francisc de Assisi" din Râşcani, iar Pr. Damian Alucăcesei, noul şi primul paroh al comunităţii, a depus jurământul de credinţă şi a luat în posesie noua comunitate ridicată la rangul de parohie. De asemenea au fost amintiţi preoţii care au păstorit această turmă din anii grei ai regimului totalitar dar şi la începuturile libertăţii religioase.

O nouă structură de conducere a CCCM

Vineri, 14 octombrie 2005 în cadrul unei întruniri a reprezentanţilor institutelor religioase care activează în Dieceza de Chişinău, a fost aleasă noua structură de conducere a Comitetului Comunităţilor Călugăreşti din Moldova (CCCM), fiind de faţă şi Preasfinţitul Anton Coşa, episcopul de Chişinău. Astfel, noul preşedinte a fost ales Pr. Klaus Kniffki SVD, vicepreşedinte s. Varvara Acatrinei (Congregatio Iesu) iar econom Pr. Sergio de la Părinţii Salezieni.

De menţionat că în Dieceza de Chişinău sunt prezente 14 congregaţii religioase de femei şi bărbaţi, numărând la momentul actual potrivit Pr. Klaus - 61 de călugări şi călugăriţe iar scopul întâlnirilor CCCM este în primul rând trăirea în comuniune a vieţii spirituale şi de misiune în Dieceza de Chişinău.

Dangăt de clopote noi

Credincioşii din Parohia Grigorăuca în frunte cu Pr. Paroh Ştefan Socaciu, au trăit în ultimile zile o mare bucurie, prin bunăvoinţa binefăcătorilor din Germania, biserica fiind înzestrată cu două clopote noi. Clopotele, unul cântărind 420 de kg, respectiv 310 kg au o sonoritate aparte şi provin de la biserica „Sf. Treime” din Essen-Altenessen, fiind dăruite comunităţii catolice din Grigorăuca de către comunitatea evanghelică din localitatea mai sus menţionată.

Sf. Fecioară Maria, Maica Bunului Sfat - Hramul Diecezei de Chişinău 

Întotdeauna a fost sărbătorită cu fast Patroana Diecezei noastre în catedrala din Chişinău, dar parcă în acest an sărbătoarea a avut o conotaţie specială, proprie vocaţiei universale la unitatea în credinţă. Aşa cum spunea şi Mons. Benone Farcaş,  catolicii şi ortodocşii din Chişinău, moştenitori ai unei lungi tradiţii de cinstire a Preacuratei Fecioare Maria, se îndreaptă spre Născătoarea de Dumnezeu şi o cinstesc, unii sub titlul de Maica Bunului Sfat, iar ceilalţi amintind Acoperământul Maicii Domnului.

Cu această profundă nuanţă ecumenică şi fraternă, catolicii din Dieceza de Chişinău s-au adunat între zidurile Catedralei din Chişinău pentru a consacra Sfintei Fecioare Maria nu doar oraşul Chişinău, dar tot poporul credincios şi trăitor în dreapta şi în stânga Nistrului. Au fost prezenţi toţi preoţii din Dieceză, Pr Provincial Ioan Ciuraru al Provinciei Franciscane din România, o mare mulţime de credincioşi din Chişinău, numeroşi pelerini, precum şi diplomaţi acreditaţi la Chişinău.

Întâlnire cu noul ambasador polonez

După prezentarea scrisorilor de acreditare Preşedintelui Republicii Moldova, în ziua de 13 octombrie ac. excelenţa sa Krzysztof Suprowicz noul Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone la Chişinău i-a făcut o vizită episcopului Anton Coşa, ocazie cu care s-a prezentat şi a făcut cunoştinţă cu realitatea Bisericii Catolice în R. Moldova. Întâlnirea a fost caldă, creând un climat propice pentru un dialog deosebit de intens.

A impresionant sensibilitatea şi interesul înaltului diplomat polonez faţă de problemele curente ale societăţii moldave precum şi disponibilitatea sa de a susţine iniţiative menite să promoveze afirmarea valorilor naţionale, îndeosebi a unei adevărate identităţii naţionale. S-a reafirmat dorinţa ambelor părţi de a colabora şi pe viitor spre binele comun, pornind de la principiul că un „polonez bun va fi mereu şi un catolic bun”. Diplomatul polonez a vorbit într-o frumoasă limbă română.
Excelenţă, fiţi bine venit între noi!

Seminarişti în practică pastorală

De puţin timp au sosit în Dieceza de Chişinău încă 2 seminarişti de la Institutul Romano-Catolic Iaşi pentru un an de practică pastorală în Dieceza de Chişinău. Toţi seminariştii din Seminarul Mare din Iaşi, după anul 4 sau 5 trebuie să împlinească un an de practică pastorală, fie în plan formativ, educaţional sau social-caritativ.

Cei doi noi veniţi sunt Adam Lucian care îşi va desfăşura activitatea într-o primă etapă pe lângă Curia Diecezană şi Gal Cristinel care va lucra în cadrul Centrului Social-Pastoral „Casa  Providenţei”.

Surorile "Slujitoarele Duhului Sfânt"la Orhei

Joi, 6 octombrie în cadrul unei Sf. Liturghii celebrată de PS Anton Coşa împreună cu Pr.paroh Klaus Kniffki, Pr. Gianfranco Maronese şi Pr. Vivian Furtado, a fost primită la Orhei comunitatea surorilor "Slujitoarele Duhului Sfânt" care-şi va începe activitatea misionar-pastorală în acest oraş, aceasta fiind şi carisma congregaţiei: surorile sunt misionare şi desfăşoară activităţi pastoral-formative, precum şi caritative, în folosul celor nevoiaşi, al bătrânilor şi bolnavilor. Sr. Davida Strojek, originară din Polonia a studiat teologia la Universitatea Gregoriana din Roma şi spiritualitatea la Claresianum, ambele încheiate cu licenţe. Apoi a lucrat 9 ani în România, cu copiii şi tinerii.

Sr. Iuliana Kondelova este originară din Slovacia, de profesie asistentă medicală, a lucrat la Roma în cadrul clinicii administrate de congregaţie 11 ani, apoi în România la Caritas Roman. Surorile sunt pline de speranţă şi s-au încredinţat acţiunii Duhului Sfânt în munca nobilă de a vesti Împărăţia lui Dumnezeu şi la Orhei. Adresa surorilor este: str. Paghiş 1, Orhei.

Casa Providenţei: 3 ani de activitate

Joi, 3 octombrie în sărbătoarea Sf. Alois Scrosoppi a avut loc hramul capelei Centrului Social-Pastoral "Casa Providenţei" precum şi aniversarea a trei ani de activitate caritativă. Profilat pe asistenţa socială dar şi medicală la domiciliu a celor nevoiaşi, Centrul îşi îndeplineşte dorinţa de caritate a Protectorului său ceresc, Sf. Alois Scrosoppi care şi-a dedicat viaţa slujirii celor mai săraci dintre noi precum şi fetelor sărace şi orfane.

Liturghia de hram a fost celebrată de PS Anton Coşa, împreună cu alţi 10 preoţi. În predica sa, Pr. Vivian Furtado a subliniat vocaţia la caritate care provine din abandonarea sinceră în braţele Providenţei Divine. Au mai fost prezenţi bătrâni aflaţi în îngrijirea Centrului (dintre care doar 20% sunt catolici), credincioşi din Parohia Chişinău şi din cele învecinate, oaspeţi din Franţa şi Elveţia, alţi invitaţi, precum şi toţi cei implicaţi într-un mod sau altul în proiectele de caritate ale Centrului. După Sf. Liturghie, membrii organizaţiei religioase „Rinovamento nello Spirito” care ajută în munca de caritate au susţinut un mini-concert invitând la cunoaşterea lui Dumnezeu în cei săraci şi marginalizaţi.