Hram la Bălţi

Pe data de 29 septembrie, în parohia Sf. Arhangheli Mihail, Gabriel şi Rafael din Bălţi, a avut loc sărbătoarea de Hram a Bisericii. Sf. Liturghie solemnă a avut loc în sediul noii biserici, liturghie prezidată de Preasfinţitul Anton Coşa, episcop de Chişinău, mons. Stanislaw Orzechowski din Wroclaw (Polonia), mai mulţi preoţi din parohiile din Dieceză şi pelerini din Stârcea şi Grigorovca. Din partea Ambasadei Poloniei a participat dl. consul  Jan Sroka.Solemnitatea a fost anticipată atât de o novenă către sfinţii arhangheli, cât şi de o perioadă de reculegeri, în cadrul căreia credincioşii comunităţii s-au pregătit spiritual pentru sărbătoare. Această perioadă a servit la abandonarea păcatului de către credincioşi şi îmbrăţişarea vieţii evanghelice. La sfârşitul Sf. Liturghii credincioşii au făcut un gest personal de convertire cu promisiunea de a imita pe Cristos.

Întâlnirea europeană a delegaţiilor naţionali pentru pastorala universitară

În perioada 24 - 26 septembrie la Viena a avut loc întâlnirea europeană a delegaţiilor naţionali pentru pastorala universitară. Din partea Diecezei de Chişinău a participat ca referent Mons. Benone Farcaş. Alături de delegaţii naţionali pentru pastorala universitară din 34 de ţări din Europa, au mai participat Eminenţa sa Cardinalul Cristoph Schonborn, Arhiepiscop de Viena, Mons. Cesare Nosiglia episcop delegat al Consiliului Conferinţelor episcopilor din Europa, Francis Koln Responsabilul pentru pastorala tinerilor din cadrul Consiliului European pentru Laici. Din România a participat Pr. Lucian Farcaş. Luându-se în considerare faptul că viaţa universitară este locul privilegiat al înţelegerii credinţei, temele discuţiilor s-au axat îndeosebi pe eficientizarea  pastoralei universitare atât în Europa de Vest, unde îşi are tradiţiile, dar şi implementarea ei în Europa de Est care reprezintă un teren nou în această privinţă. 

Întâlnirea preoţilor din Dieceza de Chişinău

Joi, 23 septembrie a avut loc la sediu Episcopiei întâlnirea tuturor preoţilor care activează în cadrul Diecezei de Chişinău. Pe ordinea de zi s-au aflat  probleme organizatorice şi administrative la nivelul fiecărei parohii, înfiinţarea Oficiului Diecezan pentru Comunicaţii (ODC ) şi reorganizarea Revistei Bunul Sfat precum şi distribuirea sa - fiind dată în acest sens şi o Scrisoare Circulară, prezentarea noilor părinţi franciscani care vor lucra în comunităţile din Cupcini şi Râşcani, alte aspecte alte muncii pastorale.

Fraţii Franciscani în Dieceza de Chişinău

Duminică 19 septembrie au sosit în Dieceza noastră pentru a-şi începe activitatea pastorală 3 fraţi franiscani, dintre care 2 preoţi: Pr.Diac Iosif, Pr. Damian  Alucăcesei şi fr. Carmil Matieş. Fraţii se vor stabili în localitatea Râşcani, asigurând totodată şi pastoraţia în Cupcini, filiale ale Parohiei Stârcea. În cadrul Sf. Liturghii pe care cei trei fraţi franciscani le-au celebrat în Râşcani, Cupcini şi Chişinău, Episcopul Anton Coşa şi-a reiterat speranţa într-o pastoraţie cât mai fructuoasă şi o colaborare optimă cu toţi cei care au responsabilitatea pastorală a comunităţilor catolice din Dieceza de Chişinău

Înălţarea Sf. Cruci - Hram la Cretoia si Bender

Marti, 14 septembrie în Sărbătoarea Inălţării Sfintei Cruci, comunitatile din Cretoaia si Bender au celebrat hramul bisericilor lor. Frumuseţea acestei sărbători şi vremea propice, a făcut ca multe grupuri de pelerini din Tiraspol şi Stăuceni să participe la Sf. Liturghii, iar cuvintele pline de har ale Pr. Predicatori, Pr. Cucuteanu Mihai din România şi Pr. Tadeusz Magierowski SCJ au mişcat inimile credincioşilor pentru o adoraţie mai ferventă a Sf. Cruci în viaţa zilnică. Preasfinţitul Anton Coşa a celebrat Sf. Liturghie de hram de la Creţoaia.

O nouă comunitate catolică în Dieceză

Duminică, 12 septembrie în prezenţa Vicarului General Benone Farcaş, comunitatea catolică din oraşul Ungheni va fi încredinţată ca Biserică filială Parohiei Chişinău. Comunitatea numără 30 de suflete, nu dispune deocamdată de o biserică sau capelă, iar îngrijirea pastorală va fi încredinţată preoţilor din Chişinău.

Inaugurarea unei noi case Regina Pacis

Marţi, 7 septembrie, în cadrul unei Sf. Liturghii concelebrate de Preasfinţitul Anton Coşa, episcop de Chişinău şi Preasfinţitul Francesco Cosmo Ruppi, episcop de Lecce, a avut loc sfinţirea unei noi case a Fundaţiei Regina Pacis, destinată primirii şi îngrijirii copiilor care locuiesc pe stradă, orfani sau săraci. La acest eveniment au participat numeroşi invitaţi printre care şi Preşedintele Regiunii Lecce, Reprezentantul FMI în R. Moldova, Edgardo Ruggiero, membri ai unor organizaţii de voluntariat din Italia. Casa este încredinţată Surorilor Saleziene ale Sf. Inimi care se ocupă cu devoţiune de îngrijirea celor mai defavorizaţi dintre copii.

Numire

Luând în considerare necesităţile spirituale ale credincioşilor care participă la activităţile Centrului social-pastoral Casa Providenţei, constatând diversificarea activităţilor pastorale în Parohia „Providenţa Divină” precum şi pentru a asigura un program liturgic adecvat şi stabil pentru biserica Sf. Alois Scrosoppi, în conformitate cu prevederile canoanelor 557 §1 şi 565, Episcopul Anton Coşa a dispus numirea părintelui Daniel Medveş  în oficiul de Capelan al Centrului social-pastoral Casa Providenţei” şi de Rector al bisericii Sf. Alois Scrosoppi.

8 septembrie - Hram la Grigorovca

Cu multă bucurie un mare număr de preoţi, surori şi pelerini din parohiile învecinate au luat parte la sărbătoarea comunităţii din Grigorovca condusă de către Pr. Stefan Socaci, parohie care îşi sărbătoreşte Patronul Bisericii pe 8 septembrie, în Sărbătoarea "Naşterii Sf. Fecioare Maria". În predica pe care a ţinut-o, Pr. Benone Farcaş, vicarul general al Diecezei de Chişinău, a adus în actualitate modelul Sf. Fecioare pentru omul de astăzi, mai ales pentru tinerii de astăzi.

Caritas Moldova - Strategii

Caritas Moldova a organizat în colaborare cu Caritas Europa, reprezentată de d-na Dana Hradcova in perioada 2-3 septembrie un seminar dedicat planificării strategice. La seminar au fost prezenţi directorii şi coordonatorii Caritas-urilor parohiale. Au fost elaborate instrumente de implementare a unor noi strategii de activitate atat la nivel centralizat al Caritas Moldova, dar si al Caritas-urilor parohiale.

Exerciţii Spirituale

In periada 23-25 august la Centrul Vocational din cadrul Centrul Social de la Buiucani-Chisinau, au avut loc Exercitii Spirituale pentru tinerii care aspiră la alegerea unei stări de viaţă evanghelice. Exercitiile au fost conduse de către Părintele Francesco din cadrul Miscării "Rinovamento nello Spirito" şi au fost frecventate de către 10 tineri, mulţi dintre ei manifestându-şi deja dorinţa de a-şi urma chemarea la Sf. Preoţie.  Amintim că în cadrul Centrului Social de la Buiucani funcţionează de un an de zile Centrul Vocational Diecezan, care se ocupă în special cu pregătirea tinerilor care doresc să-şi urmeze vocaţia la Sf. Preoţie şi doresc să intre într-un Seminar. Coordonatorul acestui Centru este Pr. Daniel Medveş.

Întâlnirea Diecezană a Familiilor

În perioada 3-5 septembrie, la Bălţi se va desfăşura Întâlnirea Anuală Diecezană a Familiilor. Participă familii din toate parohiile din R. Moldova, mai puţin cele din parohiile din Transnistria. Se vor discuta tematici cu privire la rugăciunea familială, impactul fenomenului social asupra familiei, Familia şi Biserica, şi se vor organiza momente de rugăciune comună. Responsabilul spiritual din acest an pentru întâlnirea Familiilor este Pr. Felix.