Hramul bisericii din Bălţi

Sărbătoarea „Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gabriel şi Rafael” a fost marcată într-un mod special la Bălţi, când comunitatea şi-a sărbătorit patronul bisericii. Alături de marea mulţime de credincioşi adunaţi în frumoasa biserică veche, a fost prezent PS Anton Coşa alături de alţi 14 preoţi veniţi din toate colţurile Diecezei.

Frumuseţea cântărilor a fost amplificată de profunzimea gândurilor exprimate în predica Pr. Reto, care a dorit să atingă problema necesităţii de a fi deschişi, pentru a construi astfel o societate deschisă, dar totul devine posibil doar când credinciosul este sincer cu sine însuşi în faţa Misterului lui Cristos.

Reuniune ecumenică focolarină la Bucureşti

Episcopul Anton Coşa a participat  în perioada de 21-27 septembrie la a 24-a reuniune ecumenică a Episcopilor-prieteni ai Mişcării Focolare, cu tema "Prezenţa celui înviat în mijlocul poporului său, centrul vieţii bisericeşti şi al mărturiei noastre comune", desfăşurată la sediul Patriarhiei ortodoxe din Bucureşti. Reuniunea a fost organizată de Mişcarea Focolară, sub coordonarea Cardinalului Miloslav Vlk, Arhiepiscop de Praga, la invitaţia Patriarhului Teoctist şi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.„Nu a fost o întâlnire de dialog teologic, dar un timp în care am experimentat darul unităţii” a menţionat Miloslav Vlk, Arhiepiscop de Praga.
La reuniune au mai participat 50 de Episcopi din 19 ţări reprezentând Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Bisericile Evanghelico-Luterane, Comuniunea Anglicană şi Biserica Metodistă.
Duminică, 25 septembrie, cei prezenţi la întrunire au participat la o Liturghie ortodoxă oficiată la Patriarhie, iar luni seara ,  la o Liturghie romano-catolică oficiată în catedrala "Sf. Iosif" din Bucureşti. Episcopii au dorit să aprofundeze acest mister al lui Isus care se face prezent, aşa cum a promis, acolo unde "doi sau trei sunt adunaţi în numele său", mister care să fie cale pentru comunicarea credinţei în timpul prezent şi pentru o mai amplă comuniune a Bisericii lui Cristos. 

Noul an catehetic

Joi, 15 septembrie, la Chişinău a avut loc întâlnirea preoţilor şi persoanelor consacrate care desfăşoară activităţi cu specific catehetic în Dieceza de Chişinău. Întâlnirea s-a desfăşurat cu scopul de a evalua caracteristica catehezei imprimate până acum în parohii, dar nu doar în parohii. Astfel fiecare parohie a prezentat planul catehetic propriu şi modul de realizare, precum şi plusuri sau dificultăţi în practica catehetică. S-au accentuat printre altele necesitatea respectării normelor generale de cateheză, compunerea unui curicullum catehetic diecezan, elaborarea de materiale catehetice în limbile română şi mai ales rusă, o atenţie deosebită acordată catehezei adulţilor.

Hramuri în Dieceză

Trei parohii din Dieceză, Grigorovca, Bender şi Creţoaia şi-au sărbătorit în prima jumătate a lunii septembrie hramurile bisericilor.  

Grigorovca
Sărbătoarea Naşterii Sfintei Fecioare Maria a adunat la hramul satului nu doar pe credincioşii localităţii, dar şi numeroşi pelerini veniţi din parohiile învecinate, dar şi din Chişinău (un autobuz) sau Stăuceni. De remarcat frumuseţea cântărilor, corul fiind foarte bine pregătit de către Pr.Paroh Ştefan Socaciu şi Pr.vicar Vladislav Pogrbnoi. La frumuseţea Sfintei Liturghii celebrată de Preasfinţitul Anton Coşa împreună cu 13 preoţi s-a adăugat omelia Pr. Stanislav Cucharec care a accentuat responsabilitatea creştinului şi mai ales a mamei creştine în faţa planului lui Dumnezeu, precum şi necesitatea de a rezista curentelor moderne anti-creştine mai ales în privinţa moralei familiale. La sărbătoare a participat şi Pr. Paroh ortodox din localitatea vecină.

Bender
Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a fost anticipată la Bender fiind celebrată duminică, 11 septembrie. Parohia din Bender, mereu tânără dar cu rădăcini profunde în istoria Diecezei a îmbrăcat haina de sărbătoare, şi s-a adunat în jurul altarului venerând taina Crucii prin misterul Euharistiei celebrată tot de Preasfinţitul Anton Coşa împreună cu Pr.Paroh Władysław Jadowski şi alţi preoţi din dieceză. Trebuie amintit că prima biserică catolică a fost construită în anul 1860 prin grija comandantului cetăţii Tighina– generalul M. Olişevskii – catolic de origine poloneză. După moartea acestuia credincioşii nu au mai avut un protector influent şi spre sfîrşitul anilor 70, cu acordul lor, lăcaşul a fost transmis Eparhiei Ortodoxe. Construcţia unei noi biserici a început la sf. sec. XIX şi a durat pînă la începutul sec. XX. În această periodă în oraş erau circa 1000 de credincioşi, alţii 1500 locuiau în judeţ. În anii 30 numărul credincioşilor în oraş a scăzut pînă la 500, dar parohia era foarte bine organizată; pe lîngă ea funcţiona o casă pentru orfani. În 1950 puterea sovietică a închis forţat parohia, clădirea bisericii pînă azi este folosită ca sală sportivă, în fosta casă pentru orfani funcţionează o şcoală. În anul 1992 în capelă amenajată într-o casă particulară s-a reluat activitatea pastorală. In 1997 este reconstruită, sărbătoarea hramului rămănând de la vechea biserică „Inălţarea Sfintei Cruci”.

Creţoaia
Un moment particular s-a desfăşurat  miercuri, 14 septembrie în sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, când credincioşii din Creţoaia şi-au sărbătorit hramul în noua biserică. A fost ultima dată când s-a celebrat hramul bisericii "Înălţarea Sfintei Cruci", noua biserică construită - deja în stare de funcţionare, urmând să fie dedicată Sf. Anton de Padova.

A fost un moment particular şi prin prezenţa la Creţoaia a Mons.Cosmo Francesco Ruppi, Arhiepiscop de Lecce, care a celebrat Sf. Liturghie împreună cu Mons.Anton Coşa. Mons. Ruppi în predica pe care a ţinut-o a accentuat importanţa construirii bisericii care trăieşte în societatea de astăzi, apreciind renaşterea Bisericii din R. Moldova ca un semn al Providenţei lui Dumnezeu, realizat prin martirii săi, prin credincioşii care au rezistat opresiunii comuniste, prin preoţii, surorile şi ceilalţi catehizatori care lucrează în via Domnului.

Prima biserică din sat a fost construită în 1925 fiind consacrată Sf. Iosif, dar a fost închisă odată cu venirea comuniştilor, transformată în club sătesc, iar apoi distrusă. Exact la 80 de ani de la construirea primei biserici, s-a celebrat prima Sf. Liturghie în noua biserică construită pe acelaţi loc - încă un semn al Providenţei. Sf. Liturghie s-a încheiat cu o pantonimă care simboliza tocmai acest lucru: reanşterea Bisericii vii. La Sf. Liturghie au participat alături de cei 2 episcopi alţi 16 preoţi veniţi din Dieceză, precum şi numeroşi pelerini din Chişinău şi Stăuceni.

Arhiepiscopul de Lecce va vizita Dieceza de Chişinău

Între 12-14 septembrie, Arhiepiscopul de Lecce, Mons. Cosmo Francesco Ruppi care este şi prietenul devotat al Diecezei de Chişinău va sosi în Moldova pentru a vizita structurile Fundaţiei Regina Pacis, dar mai presus, noile realizări şi noile proiecte. Cu această ocazie, Arhiepiscopul de Lecce va fi oaspetele Mons. Anton Coşa cu care va  evalua împreună parcursul Fundaţiei în Moldova, precum şi stabilirea concretă a obiectivelor comune de caritate şi evanghelizare. Amintim că ultima vizită a  Mons. Cosmo Francesco Ruppi în Moldova s-a desfăşurat tot în septembrie, anul trecut,  împreună cu senatorul Giovanni Pellegrino.

De asemenea în Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, Arhiepiscopul Ruppi va fi prezent la Creţoaia unde va celebra Sf. Liturghie de hram împreună cu Episcopul Coşa, cu această ocazie inaugurându-se şi noua biserică.   Arhiepiscopul Ruppi va merge şi în Transnistria, mai precis la Tiraspol unde există deja o prezenţă a Fundaţiei Regina Pacis şi sunt în act deja intervenţii de caracter structural pentru a consolida operele de caritate începute acolo, în folosul copiilor şi bătrânilor. Printre altele se mai poate adăuga şi că vizita Mons. Ruppi precede cu mai puţin de o lună evenimentul fotbalistic dintre echipele Italiei şi Moldovei care va avea loc la Lecce.