Joi, 16 noiembrie 2023, la centrul „Fides” din Chișinău, s-au încheiat exercițiile spirituale pentru clerul și persoanele consacrate din Dieceza de Chișinău, care au fost prezidate de Mons. Pierino Liquori, venit din Arhidieceza de Lecce, Italia.

Predicatorul a schițat viața preotului, cu un accent deosebit pe dimensiunea sa de om al rugăciunii, care găsește în întâlnirea cu Isus puterea și bogăția de a-și înfăptui slujirea în beneficiul comunităților.

Exercițiile spirituale au fost un moment de ascultare, rugăciune comunitară și personală, celebrarea Euharistiei și reflecție personală. Astfel, preoții și rpersoanele consacrate au trăit această „pauză” de la angajamentul pastoral ca pe un timp de har și de odihnă interioară, departe de diferitele activități zilnice.

PS Anton Coșa, care a participat împreună cu toți ceilalți la exerciții, a prezidat Liturghia în fiecare zi și „a frânt pâinea euharistică”, împărtășind-o cu frații săi, așa cum îi numește întotdeauna pe preoți.

Unul dintre momentele importante, pe lângă sfânta Liturghie, desigur, a fost adorația euharistică, adică „a fi cu Isus și în fața lui Isus”, așa cum repeta adesea predicatorul, pentru a extrage bogăția interioară necesară pentru a-i sluji pe credincioși și, mai ales, pentru a-l aduce pe Isus. 

Importantă a fost și atmosfera din centrul „Fides”, unde oaspeții au putut găsi un mediu senin și bine organizat, precum și asistență din partea întregului personal, care a fost întotdeauna foarte atent și util. 

C. L.