După nouăsprezece ani de prezență în Dieceza de Chișinău, Pr. Andrei Dăscălașu s-a întors în Dieceza de Iași (România), căreia îi aparține, încheindu-și slujirea pastorală în Parohia „Sfântul Anton de Padova” din Crețoaia.

Credincioșii i-au mulțumit profund pentru ceea ce a făcut în anii lungi de ședere la Crețoaia, împreună cu surorile prezente în micul sat moldovenesc, cu care a colaborat atât în viața parohiei, cât și în activitățile grădiniței din localitate.

De asemenea, în zilele premergătoare plecării sale, episcopul Anton Coșa i-a mulțumit Pr. Andrei și i-a binecuvântat calea viitoare, decisă de episcopului de Iași, PS Iosif Păuleț.

Părintelui Andrei Dăscălașu îi este îndreptată recunoștința și afecțiunea tuturor acelora care l-au cunoscut și apreciat pentru angajamentul său, precum și urarea ca următoarea sa slujire pastorală să fie și mai rodnică și mai plină de satisfacții.

D.C.